Povodňový plán obce Dlouhá Ves u Havlíčkova BroduPOVODŇOVÝ PLÁN obce Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR954/040514/2023; ze dne 17. 05. 2023
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-43148/2023/460; ze dne 14. 07. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí
Č. j.: MBH_OZP/1689/2023/RU; ze dne 07. 07. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 04. 2023
offline verze 20. 04. 2023
digitalizovaná verze 20. 04. 2023
databáze POVIS 20. 04. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i