Povodňový plán obce DětmarovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Dětmarovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR941/000528/2022; ze dne 17. 01. 2022
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/22838/2021/922/45.11; ze dne 15. 12. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Karviná, Odbor stavební a životního prostředí
Č. j.: SMK/026779/2022; ze dne 28. 02. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 11. 2021
offline verze 26. 11. 2021
digitalizovaná verze 26. 11. 2021
databáze POVIS 26. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i