Povodňový plán městyse DalešicePOVODŇOVÝ PLÁN městyse Dalešice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-46550/2020/5419; ze dne 26. 11. 2020
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR952/008266/2020; ze dne 11. 12. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP 16622/21 – SPIS 2772/2021/Rep; ze dne 24. 02. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 12. 2023
offline verze 18. 12. 2023
digitalizovaná verze 18. 12. 2023
databáze POVIS 18. 12. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i