Povodňový plán obce ChyňavaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Chyňava

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR955/005032/2020; ze dne 11. 12. 2020
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-83343/2020/320; ze dne 07. 12. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Beroun, Odbor životního prostředí
Č. j.: MBE 73508/2020/ŽP-Mar; ze dne 21. 01. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 12. 2020
offline verze 10. 12. 2020
digitalizovaná verze 10. 12. 2020
databáze POVIS 10. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i