Povodňový plán obce ChotuticePOVODŇOVÝ PLÁN obce Chotutice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/36225; ze dne 06. 01. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
Č. j.: OZPZ 37753/13-Mu ; ze dne 13. 06. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 12. 2022
offline verze 12. 12. 2022
digitalizovaná verze 12. 12. 2022
databáze POVIS 12. 12. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i