Povodňový plán obce Česká MetujePOVODŇOVÝ PLÁN obce Česká Metuje

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/9574; ze dne 15. 04. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/001342/2015; ze dne 29. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Náchod - Odbor životního prostředí
Č. j.: 45046/2015/ŽP; ze dne 21. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 04. 2021
offline verze 01. 04. 2021
digitalizovaná verze 01. 04. 2021
databáze POVIS 01. 04. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i