Povodňový plán obce ČejčPOVODŇOVÝ PLÁN obce Čejč

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 11. 2021
offline verze 15. 11. 2021
digitalizovaná verze 15. 11. 2021
databáze POVIS 15. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i