Povodňový plán obce BystřecPOVODŇOVÝ PLÁN obce Bystřec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/001847/2015; ze dne 05. 05. 2015
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VDH/15/11950; ze dne 06. 05. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žamberk, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MUZBK-11327/2015/OBR; ze dne 27. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 16. 09. 2020
offline verze 16. 09. 2020
digitalizovaná verze 16. 09. 2020
databáze POVIS 16. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i