Povodňový plán obce BudiměřicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Budiměřice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/9705; ze dne 16. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí
Č. j.: 100/24748/2015/Fry; ze dne 22. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 12. 2021
offline verze 15. 12. 2021
digitalizovaná verze 15. 12. 2021
databáze POVIS 15. 12. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i