Povodňový plán obce BudislavSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Budislav a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Vedení:  Ing. Zbyněk Morkus
Tel.: 956 953 111
E-mail: st953@lesycr.cz

Rajon 308 - příslušný správce VT na území obce Budislav:
Libor Hromádka
Tel.: 724 523 998, 956 953 408
E-mail: libor.hromadka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Budislav, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Desná 10100200 1-03-02-0220-0-00
Lesní p. 10172360 1-03-02-0220-0-00
LP Desné č.14 10390600 1-03-02-0220-0-00
PP č. 1 č. 2 10173628 1-03-03-0420-0-00
LP do Hor. ryb. č. 20 10172414 1-03-02-0220-0-00
PP č.14 č.15 10172407 1-03-02-0220-0-00
PP č. 14 č. 16 10172387 1-03-02-0220-0-00
LP Desné č. 13 10172384 1-03-02-0220-0-00
LP Desné č. 23 10172415 1-03-02-0220-0-00
bezejmenný tok 10172411 1-03-02-0220-0-00
bezejmenný tok 10172412 1-03-02-0220-0-00
bezejmenný tok 10172386 1-03-02-0220-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,2 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDTV ČHP
bezejmenný tok 10172416 1-03-02-0220-0-00