Povodňový plán obce BrumovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Brumovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-8194/2023/5419 -TK; ze dne 27. 03. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí
Č. j.: OZP/3137/23/492; ze dne 04. 04. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 02. 2023
offline verze 13. 02. 2023
digitalizovaná verze 13. 02. 2023
databáze POVIS 13. 02. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i