Povodňový plán města Březnice



POVODŇOVÝ PLÁN města Březnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 58044/2013-122; ze dne 20. 11. 2013
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/005886/2013; ze dne 31. 10. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí
Č. j.: MeUPB 88170/2013/OŽP/Wa; ze dne 31. 12. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 06. 2023
offline verze 19. 06. 2023
digitalizovaná verze 19. 06. 2023
databáze POVIS 19. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i