Povodňový plán obce BratkovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Bratkovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR944/079381/2021; ze dne 08. 12. 2021
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-76667/2021/320; ze dne 03. 11. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
MěÚ Příbram - Odbor ŽP - Oddělení vodní hospodářství
Č. j.: MeUPB 119251/2021/OZP/Wa; ze dne 07. 02. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 12. 2021
offline verze 10. 12. 2021
digitalizovaná verze 10. 12. 2021
databáze POVIS 10. 12. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i