Povodňový plán obce BranišovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Branišovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-43145/2021/5419; ze dne 08. 10. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Pohořelice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUPO-46801/2021/ZP/TRR; ze dne 02. 11. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 12. 2021
offline verze 06. 12. 2021
digitalizovaná verze 06. 12. 2021
databáze POVIS 06. 12. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i