Povodňový plán obce BořitovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Bořitov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-2186/2023/5419/ju; ze dne 19. 01. 2023
Lesy ČR, státní podnik (ST - oblast povodí Dyje)
Č. j.: LCR952/030879/2023; ze dne 26. 01. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
Č. j.: MBK 13450/2023; ze dne 10. 03. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 04. 2023
offline verze 20. 04. 2023
digitalizovaná verze 20. 04. 2023
databáze POVIS 20. 04. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i