Povodňový plán města BorPOVODŇOVÝ PLÁN města Bor

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Tachov - Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 22. 06. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 16. 08. 2023
offline verze 16. 08. 2023
digitalizovaná verze 16. 08. 2023
databáze POVIS 16. 08. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i