Povodňový plán obce BlížejovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Blížejov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, s. p.
Č. j.: PVL-77485/2021/320; ze dne 05. 11. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Horšovský Týn - Odbor životního prostředí a obecní živnostenský úřad
Č. j.: 316/2021 ŽP/VH; ze dne 11. 11. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 10. 2021
offline verze 19. 10. 2021
digitalizovaná verze 19. 10. 2021
databáze POVIS 19. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i