Povodňový plán obce Bílovice nad SvitavouPOVODŇOVÝ PLÁN obce Bílovice nad Svitavou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM16608/2015-219/Ju; ze dne 27. 04. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR 952/1345/2015; ze dne 04. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP-ČJ/37975-15/BER; ze dne 13. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 06. 2023
offline verze 30. 06. 2023
digitalizovaná verze 30. 06. 2023
databáze POVIS 30. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i