Povodňový plán obce Bělkovice-LašťanyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Bělkovice-Lašťany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM005684/2017-419/To; ze dne 01. 03. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/059433/2017OCHR/HPOO/Tom; ze dne 24. 03. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 03. 2021
offline verze 10. 03. 2021
digitalizovaná verze 10. 03. 2021
databáze POVIS 10. 03. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i