Povodňový plán obce BarchovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Barchov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2022/041516; ze dne 13. 09. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/128064/22/SI; ze dne 24. 10. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 12. 2022
offline verze 12. 12. 2022
digitalizovaná verze 12. 12. 2022
databáze POVIS 12. 12. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i