Povodňový plán obce BánovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Bánov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR942/114347/2021; ze dne 09. 06. 2021
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-21080/2021/5419; ze dne 10. 06. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherský Brod - Odbor životního prostředí
Č. j.: MUUB/32268/2021/OZP; ze dne 22. 07. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 07. 2021
offline verze 23. 07. 2021
digitalizovaná verze 23. 07. 2021
databáze POVIS 23. 07. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i