Povodňový plán městyse SloupPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Sloup

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-25344/2021/5419; ze dne 22. 06. 2021
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR942/115402/2021; ze dne 15. 06. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
Č. j.: MBK 34584/2021; ze dne 14. 07. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 07. 2021
offline verze 21. 07. 2021
digitalizovaná verze 21. 07. 2021
databáze POVIS 21. 07. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i