Elektronický digitální povodňový portálMožnosti spolupráce a komerčního sdělení

Portál EDPP.CZ byl vytvořen jako internetový portál zaměřený na protipovodňovou ochranu. Jeho cílem je poskytnout komplexní informace týkající se této problematiky. Portál obsahuje zejména informace zaměřené na prevenci před povodněmi, eliminaci rizik, odstraňování následků po povodních, správu a návody na zpracování digitálních povodňových plánů jednotlivých obcí, měst, ORP a krajů, dále pak katalog výrobků a služeb zaměřených na protipovodňovou ochranu, odborné články a diskuze o dané problematice. Z důvodu zvyšujícího se zájmu o vzájemnou spolupráci a rozšiřování povědomí, jak o Portálu, tak o problematice povodní, nabízí Portál několik z nejčastěji žádaných forem spolupráce:

Zpětný odkaz 

V rámci spolupráce je na portálu dostupná sekce "Odkazy" věnovaná partnerským stránkám, které se podílí na zkvalitňování a rozšiřování povědomí o Portálu, ochraně před povodněmi, eliminací rizik, odstraňování následků, řešení krizových situací atd.

Pozn.:
Tento druh spolupráce je primárně určen pro: veřejnou správu a samosprávu, neziskové organizace, státní podniky, občanská sdružení atp.

Elektronický digitální povodňový portál           EDPP.cz           Povodňový plán
Elektronický digitální povodňový portál           EDPP.cz           Povodňový plán

Více verzí, barevných provedení a stylů, lze stáhnout zde: "LOGOTYP download"

Poskytování dat a informací

Portál EDPP.CZ je otevřený všem návštěvníkům a uživatelům. Data a informace jsou získávány z veřejně přístupných portálů a zdrojů případně od partnerů Portálu. V případě zájmu o spolupráci lze na základě individuální spolupráce nabídnout veřejná data Portálu k užívání a recipročně získat různé nadstadnardní výhody.

Pozn.:
K tomuto druhu vzájemné spolupráce je přistupováno vždy individuálně.

Banner 

Jednou z možných a nejvíce žádaných forem propagace na portálu EDPP.CZ je možnost uveřejnění komerčního sdělení pomocí banneru. Velikost banneru není omezena. Podporované formáty bannerů jsou téměř všechny doposud běžně používané. Jediné možné a akceptovatelné rozměry a umístění bannerů na Portálu jsou:

 • Skycraper (120 x 600)
 • Vertical Banner (120 x 240)
 • Button (120 x 90)

Pozn.:
Rozměry bannerů jsou uváděny v pixelech, první rozměr je vždy šířka. Bližší specifikace jsou uvedeny v ceníku.
Cena komerčního sdělení formou banneru je platná dle aktuálního ceníku, který je možno si vyžádat na info@edpp.cz.

Prezentace firemního portfolia (KATALOG)

Další z hojně využívaných možností spolupráce, je prezentace firemního portfolia. K tomuto účelu slouží sekce "Katalog", která je čleňena do několika skupin:

 • Firmy - prezentace společnosti, firemní politiky, strategie, zaměření, výrobních programů atp.
 • Výrobky - prezentace výrobků, produktů, zboží, služeb, popř. bezpečnostních listů, návodů k použití atp.
 • Prodejny - prezentace kamenných prodej, otvírací doby, sortiment, služby atp.    
 • E-shopy - prezentace internetových obchodů, jejich zaměření, nabízených výrobků, služeb atp. 

Pozn.:
Cena komerčního sdělení formou prezentace je platná dle aktuálního ceníku, který je možno si vyžádat na info@edpp.cz.

PR sdělení (NOVINKY)

Poslední z možností spolupráce, avšak velmi oblíbenou mezi partnery Portálu, je tzv. PR sdělením. Sdělení lze realizovat několika formami, pro které je zvlášť vyčleněna sekce "Novinky":

 • Akce (kalendář)
 • Články
 • Videa    
 • Prezentace

Pozn.:
Cena komerčního sdělení formou PR sdělení je platná dle aktuálního ceníku, který je možno si vyžádat na info@edpp.cz.