Povodňový plán obce Solenice-novýPOVODŇOVÝ PLÁN obce Solenice-nový

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 25443/2014-460; ze dne 20. 05. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/002306/2014; ze dne 14. 04. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí
Č. j.: MeUPB 45171/2014/OŽP/Wa; ze dne 20. 01. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 08. 2019
offline verze 14. 08. 2019
digitalizovaná verze 14. 08. 2019
databáze POVIS 14. 08. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i