Povodňový plán obce Senice na Hané - starýPOVODŇOVÝ PLÁN obce Senice na Hané - starý

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/002871/2012; ze dne 30. 05. 2012
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO27570/2012-219/Pr; ze dne 28. 05. 2012
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: LIT 12488/2012  ; ze dne 17. 07. 2012
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 07. 2012
offline verze 15. 08. 2012
digitalizovaná verze 10. 07. 2012
databáze POVIS 30. 07. 2012
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i