Rapotín - Protipovodňová opatření

Název Obec Katastr ř. km do ř. km od Typ opatření Popis
Rapotín - Desná Rapotín Rapotín 14.231 16.84 Zvýšení ochrany Vybudována přírodě blízká protipovodňová opatření. Tato opatření zahrnují vznik tří revitalizačních ale i odlehčovacích ramen toku, souběžných s tokem Desné, které převedou část povodňového průtoku. mapa