Ochoz u Brna - Protipovodňová opatření

Název Obec Katastr ř. km do ř. km od Typ opatření Popis