Zobrazit:

Velký Beranov

Stanoviště: Velký Beranov 58/, 58821 Velký Beranov
Telefon: 567218828
E-mail: obec@velkyberanov.cz
Jméno: Milan Pulicar Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 567218828
Adresa práce: Obec Velký Beranov, Velký Beranov Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724183021
E-mail: starosta@velkyberanov.cz Poznámka: obec@velkyberanov.cz Fax:
Jméno: Ing. Petr Šimek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 777164664
Adresa práce: Bosch Diesel, s.r.o., Jihlava, Pávov 121 Funkce na pracovišti: radní Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav Holub Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Zemědělské družstvo Velký Beranov, Velký Beranov 6 Funkce na pracovišti: předseda ZD V. Beranov Mobil-veřejný:
E-mail: zd.vekyberanov@iol.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav Novák Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zástupce velitele SDH Mobil-veřejný: 608850979
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Zdenka Pavlíčková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 567218884
Adresa práce: Základní škola a mateřská škola Funkce na pracovišti: ředitelka ZŠaMŠ Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef Vrzáček Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: KRONOSPAN Jihlava Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: velitel SDH Fax:

ORP Jihlava

Stanoviště: Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava
Telefon: 565591111
E-mail: primator@jihlava-city.cz
Jméno: MgA. Karolína KOUBOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 565 591 600
Adresa práce: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: primátorka Mobil-veřejný:
E-mail: primator@jihlava-city.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vít ZEMAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 565 591 602
Adresa práce: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: náměstek primátora Mobil-veřejný:
E-mail: vit.zeman@jihlava-city.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří DOSKOČIL Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 565 593 322
Adresa práce: Magistrát města Jihlavy, OŽP, vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: Mmj OŽP Mobil-veřejný: 733 626 329
E-mail: jiri.doskocil@jihlava-city.cz Poznámka: člen štábu PK Fax:
Jméno: Ing. et Ing. Jana DOHNALOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 565 593 320
Adresa práce: MěÚ Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: Vedoucí vodoprávního oddělení Mobil-veřejný: 734 392 806
E-mail: jana.dohnalova@jihlava-city.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MBA Richard HAVLÍČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5 Funkce na pracovišti: Povodí Vltavy, státní podnik, pracoviště Havlíčkův Brod Mobil-veřejný:
E-mail: richard.havlicek@pvl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tibor FEHÉR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 565 591 730
Adresa práce: Magistrát města Jihlavy, T, KŘOO, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 724 189 104
E-mail: tibor.feher@jihlava-city.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk HUBELBAUER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 567 117 142
Adresa práce: KSaÚS Jihlava Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: hubelbauer.z@ksusv.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš HÁJEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 952 219
Adresa práce: LČR s. p., správa toků - povodí Dyje, Jezuitská 13, Brno Funkce na pracovišti: Správce drobných vodních toků Mobil-veřejný: 607 503 101
E-mail: tomas.hajek1@lesycr.cz Poznámka: ost52@lesycr.cz Fax:
Jméno: Ing. plk. Petr KOTINSKÝ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 271 110
Adresa práce: HZS KV - Územní odbor Jihlava, Sokolovská 3064/2 Funkce na pracovišti: ředitel ÚO Jihlava Mobil-veřejný: 724 178 411
E-mail: petr.kotinsky@hasici-vysocina.cz Poznámka: Fax: 950271199
Jméno: Vladimír KOŽICH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 567 301 057
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava, Mlýnská 37, Jihlava Funkce na pracovišti: Povodí Moravy, provoz.Jihlava Mobil-veřejný:
E-mail: kozich@pmo.cz Poznámka: člen štábu PK Fax:
Jméno: Ing. Miluše KRÁČMEROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 954 215
Adresa práce: Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Vltavy, pracoviště Benešov Funkce na pracovišti: správce toků Mobil-veřejný: 725 374 963
E-mail: miluse.kracmerova@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jindřich KULT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 567 302 286
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava, Mlýnská 37, Jihlava Funkce na pracovišti: Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava Mobil-veřejný:
E-mail: kult@pmo.cz Poznámka: člen štábu PK Fax:
Jméno: npor. Bc. Jiří LYSÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 725 102 559
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina Funkce na pracovišti: vedoucí obvodního oddělení Jihlava Mobil-veřejný: 974 266 650
E-mail: jiri.lysak@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Štěpánka NOVÁKOVÁ DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 565 593 324
Adresa práce: Magistrát města Jihlavy, OŽP, vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: stepanka.novakova@jihlava-city.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Petra PLEVOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 565 593 323
Adresa práce: Magistrát města Jihlavy, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: odborný referent vodoprávního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: petra.plevova@jihlava-city.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bronislav REMEŠ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 567 569 202
Adresa práce: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Žižkova 93, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: ředitel divize Mobil-veřejný: 602 468 881
E-mail: remes@vasji.cz Poznámka: sekretariat@vasji.cz Fax:
Jméno: Ing. Zuzana SAMEŠOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 565 593 325
Adresa práce: Magistrát města Jihlavy, OŽP, vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: zuzana.samesova@jihlava-city.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Tomáš VOPĚNKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 565 593 326
Adresa práce: Magistrát města Jihlavy, OŽP, vooprávní úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: odborný referent Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.vopenka@jihlava-city.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Libor ZEITHAM Funkce v komisi: člen Telefon práce: 565 592 061
Adresa práce: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: řidič Mobil-veřejný:
E-mail: ridici@jihlava-city.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Ing. Evžen ZÁMEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 567 304 669
Adresa práce: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: MmJ, tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: evzenzamek@jihlava-city.cz Poznámka: alt. tel. prac.:567304669, člen štábu PK Fax:
Jméno: Jiří ČINČÁR Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: E.ON Funkce na pracovišti: region. Správce sítě E.ON Mobil-veřejný:
E-mail: tibor.hlavacik@eon.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Kraje Vysočina

Stanoviště: Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
Telefon: 564602111
E-mail: posta@kr-vysocina.cz
Jméno: Mgr. MBA Vítězslav SCHREK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 564 602 140
Adresa práce: Žižkova 57, 587 33 Jihlava Funkce na pracovišti: hejtman Kraje Vysočina Mobil-veřejný: 736 523 653
E-mail: schrek.v@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Mgr Jiří NĚMEC Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 950 270 150
Adresa práce: HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Funkce na pracovišti: ředitel HZS Kraje Vysočina Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.nemec@hasici-vysocina.cz Poznámka: Fax: 950270152
Jméno: Mgr. Ing. Zdeněk KADLEC dr. h. c. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 564 602 250
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Funkce na pracovišti: ředitel krajského úřadu Mobil-veřejný: 724 650 114
E-mail: kadlec.z@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax: 564602430
Jméno: Ing. Bc. Martin HYSKÝ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 564 602 148
Adresa práce: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Funkce na pracovišti: radní Kraje Vysočina Mobil-veřejný: 739 587 663
E-mail: hysky.m@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax: 564602421
Jméno: Mgr. Jaroslav MIKYNA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 564 602 267
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný: 724 650 117
E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax: 564602430
Jméno: Ing. Jan MURARIK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 564 602 131
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení kriziového řešení a bezpečnosti krajského úřadu Mobil-veřejný: 725 100 010
E-mail: murarik.j@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax: 564602421
Jméno: Ing. Milan BRYCHTA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 567 564 573
Adresa práce: Tolstého 15, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: ředitel odboru hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: milan.brychta@khsjih.cz Poznámka: Fax: 567564579
Jméno: Jana BENEŠOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 327 313 341
Adresa práce: Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, středisko Čáslav, Třešňová 1330 Čáslav Funkce na pracovišti: vedoucí střediska Mobil-veřejný:
E-mail: scaslav@pla.cz Poznámka: Fax: 327313306
Jméno: mjr. Ing. Aleš FLEISSIG Funkce v komisi: člen Telefon práce: +0420973454301
Adresa práce: Vrchlického 2077/14, 586 01 Jihlava Funkce na pracovišti: ředitel Krajského vojenského velitelství Jihlava v zastoupení Mobil-veřejný:
E-mail: kvv.jihlava@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří BRZOŇ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 317 850 032
Adresa práce: Povodí Vltavy, státní podnik, PS 7 Želivka a Sázava Funkce na pracovišti: vedoucí střediska PS 7 Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.brzon@pvl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Eva HORNÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 564 602 512
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Seifertova 1876/24, 587 33 Funkce na pracovišti: vedoucí odb. životního prostředí a zem. Mobil-veřejný: 724 650 250
E-mail: horna.e@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax: 564602430
Jméno: Ing. Petr JANÁL Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 421 020
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Brno Mobil-veřejný:
E-mail: petr.janal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marie KUTÍLKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 637 602
Adresa práce: Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Funkce na pracovišti: ředitelka závodu Dyje Mobil-veřejný:
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz Poznámka: Fax: 541211403
Jméno: brig. gen. Mgr Miloš TROJÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 261 229
Adresa práce: PČR krajské ředitelství, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: krpj.kr.sekret@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel JANOUŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Žižkova 57, 587 33 Jihlava Funkce na pracovišti: předseda bezpečnostní komise rady kraje Mobil-veřejný: 605 749 927
E-mail: janousek.pavel@kr-vysocina.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595 138 200
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk. Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: plk. Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321

Luka nad Jihlavou (městys)

Stanoviště: 1. máje 76/, 58822 Luka nad Jihlavou
Telefon: 567219219
E-mail: e-podatelna@lukanadjihlavou.cz
Jméno: Viktor WÖLFL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 567 229 212
Adresa práce: Úřad Městyse Luka nad Jihlavou, 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@lukanadjihlavou.cz Poznámka: Fax: 567219219
Jméno: Lada SALÁTOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 567 219 219
Adresa práce: Úřad Městyse Luka nad Jihlavou, 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@lukanadjihlavou.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr BEDNÁŘSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: sluzbyluka@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lubomír NOVÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Velitel SDH Mobil-veřejný:
E-mail: lubanovak@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeňka RYCHLÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: jednatelka společnosti SLUŽBY LUKA s.r.o. Mobil-veřejný:
E-mail: jednatel@sluzbyluka.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan SCHMIED Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: jednatel@sluzbyluka.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel VRZÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: vrzacek.pavel@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petra JAHELKOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: knihovna@lukandjihlavou.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jitka JÁROVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ekonom@lukanadjihlavou.cz Poznámka: Fax:

Malý Beranov

Stanoviště: Malý Beranov 36/, 58603 Malý Beranov
Telefon: 567218702
E-mail: obec@maly-beranov.cz
Jméno: Ing. Martin Zach Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 731527423
Adresa práce: Malý Beranov 36 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 731527423
E-mail: starosta@maly-beranov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marcel Šimek DiS Funkce v komisi: zástupce předsedy Telefon práce: 567218702
Adresa práce: Funkce na pracovišti: záchranář Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Kamil Prchal Funkce v komisi: člen Telefon práce: 567218702
Adresa práce: Malý Beranov 36 Funkce na pracovišti: údržbář Mobil-veřejný:
E-mail: ejmyn@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Irena Maxová Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 567218702
Adresa práce: Malý Beranov 36 Funkce na pracovišti: účetní Mobil-veřejný:
E-mail: obec@maly-beranov.cz Poznámka: Fax:

Puklice

Stanoviště: Puklice 24/, 58831 Puklice
Telefon: 564565867
E-mail: puklice@ji.cz
Jméno: Kateřina Pauzarová Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 564565867
Adresa práce: Obecní úřad Puklice 24 588 31 Puklice Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: 775647976
E-mail: puklice@ji.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lucie Doležalová Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 564565867
Adresa práce: Puklice 24, 588 31 Puklice Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk Pavlíček Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: AGRO družstvo vlastníků Puklice Funkce na pracovišti: řidič Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Wondrák Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Česká spořitelna, a.s., Křížová 1338/1, Jihlava Funkce na pracovišti: IT operátor Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Karel Šimek Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: důchodce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel Krčál Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Policie ČR, Vrchlického 46, Jihlava 587 24 Funkce na pracovišti: policista Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: velitel SDH studénky Fax:
Jméno: Pavel Novotný Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Puklice, Puklice 24, 588 31 Puklice Funkce na pracovišti: zaměstnanec obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Dana Václavková Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Puklice, Puklice 24, 588 31 Puklice Funkce na pracovišti: Zaměstnanec úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: