Zobrazit:

Osík

Stanoviště: Osík 240/, 56967 Osík
Telefon: 461612573
E-mail: osik@lit.cz
Jméno: Ing. Karel ROTHSCHEIN Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 461 612 573
Adresa práce: OÚ Osík, Osík 240 Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný:
E-mail: osik@lit.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Zdeněk VODEHNAL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 461 654 391
Adresa práce: Česká pošta, s.p., Smetanovo nám.15, 570 01 Litomyšl Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: woody19@post.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Antonín LNĚNIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 611 070
Adresa práce: důchodce Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: TondaaMajka@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Václav ZERZÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 653 911
Adresa práce: Orlimex CZ, Osík 50 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: javazerzánovi@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jindřich GROULÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 612 806
Adresa práce: Rybářství Litomyšl, Sokolovská 121 Funkce na pracovišti: starosta SDH Osík Mobil-veřejný:
E-mail: jindrich.jindrich@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Luboš KALIBÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 612 729
Adresa práce: Autosevis Kalibán, Osík 246 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: lubomir.kaliban@seznam.cz Poznámka: Fax:

ORP Litomyšl

Stanoviště: Bří. Šťastných /1000, 57020 Litomyšl
Telefon: 461653333
E-mail: podatelna@litomysl.cz
Jméno: Mgr. , LL.M. Daniel BRÝDL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 461 653 300
Adresa práce: Bří. Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 602 202 580
E-mail: daniel.brydl@litomysl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Olga PACLÍKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 461 653 420
Adresa práce: J.E.Purkyně 918, Litomyšl Funkce na pracovišti: vedoucí odboru životního prostředí Mobil-veřejný: 702 239 493
E-mail: olga.paclikova@litomysl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana TRUHLÁŘOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 465 420 426
Adresa práce: Povodí Labe, s.p., závod Pardubice - PS Vysoké Mýto Funkce na pracovišti: úsekový technik Mobil-veřejný:
E-mail: truhlarovaj@pla.cz Poznámka: Fax: 465420245
Jméno: Ing. Lukáš FALTYS Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 578 197
Adresa práce: HZS, Partyzánská 1074, 570 01 Litomyšl Funkce na pracovišti: velitel pobočné stanice Litomyšl Mobil-veřejný:
E-mail: lukas.faltys@pak.izscr.cz Poznámka: Fax: 950578101
Jméno: Ing. Josef FLÍDR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 578 711
Adresa práce: Vodní valy 1142. 570 01 Litomyšl Funkce na pracovišti: vedoucí obvodního oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: josef.flidr@pcr.cz Poznámka: Fax: 974578718
Jméno: Radek MAKOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 653 319
Adresa práce: MÚ Litomyšl Funkce na pracovišti: pracovník odboru vnitřní správy a obrany Mobil-veřejný:
E-mail: radek.makovsky@litomysl.cz Poznámka: Fax: 461618416
Jméno: Ing. Bohuslav PULGRET Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 653 310
Adresa práce: MÚ Litomyšl, Bří. Šťastných 1000, Litomyšl Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: bohuslav.pulgret@litomysl.cz Poznámka: Fax: 461618416
Jméno: Mgr. Šimon ROSTISLAV Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 653 362
Adresa práce: MÚ Litomyšl, Bří. Šťastných 1000, Litomyšl Funkce na pracovišti: pracovník odboru místního a silničního hospodářství Mobil-veřejný: 601 122 487
E-mail: rostislav.simon@litomysl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav TMĚJ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz Poznámka: Fax:

Krajská povodňová komise Pardubického kraje

Stanoviště: Komenského nám. 125/, 53211 Pardubice
Telefon: 466026111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
Jméno: JUDr. Martin NETOLICKÝ, Ph.D Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 466 026 114
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: martin.netolicky@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav KRČIL, Dis. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 466 026 120
Adresa práce: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice Funkce na pracovišti: radní Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.krcil@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin VLASÁK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 466 026 350
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽPZ Mobil-veřejný: 604 793 568
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav FOLTÝN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 637 637
Adresa práce: Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru vodohospodářského plánování Mobil-veřejný:
E-mail: foltyn@pmo.cz Poznámka: Fax: 541637231
Jméno: Ing., Bc. Jan SLAVÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 026 122
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: jan.slavik@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Mgr. Miloslav HOUDEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 561 221
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Mobil-veřejný:
E-mail: miloslav.houdek@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš BOŇATOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 026 173
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax: 466026386
Jméno: Ing. Zbyněk MORKUS Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 953 201
Adresa práce: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové Funkce na pracovišti: Vedoucí ST Mobil-veřejný: 602 773 445
E-mail: zbynek.morkus@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk.Ing. Martin ZÁLESKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 570 060
Adresa práce: HZS KŘ Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice Funkce na pracovišti: náměstek krajského ředitele Mobil-veřejný:
E-mail: martin.zalesky@pak.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Drahomíra BRŮNOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 026 476
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: drahomira.brunova@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr MICHALOVICH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 868 200
Adresa práce: Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice Funkce na pracovišti: Úsek generálního ředitele Mobil-veřejný:
E-mail: michalovichp@pla.cz Poznámka: Fax: 466415301
Jméno: Ing. Zdeněk VAŠÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 052 710
Adresa práce: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice Funkce na pracovišti: Ředitel SÚS Pardubického kraje Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.vasak@suspk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: prap. Kamil TURNOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: KVV Pardubice Funkce na pracovišti: Vedoucí odd. obranných příprav Mobil-veřejný:
E-mail: kvv.pardubice@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana KRATOCHVÍLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 469 326 637
Adresa práce: Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Čáslavská 1146, 537 32 Chrudim Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: jana.kratochvilova@khspce.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Roman POZLER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 705 010
Adresa práce: ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Hradec Králové Mobil-veřejný:
E-mail: roman.pozler@chmi.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321

Desná

Stanoviště: Desná 100/, 57001 Desná
Telefon: 461631262
E-mail: ou@obecdesna.cz
Jméno: Jaroslav KLADIVO Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 461 631 262
Adresa práce: Desná 100, 570 01 Litomyšl Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: ou@obecdesna.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Věra ROSYPALOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 461 631 262
Adresa práce: Desná 100, 570 01 Litomyšl Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Luboš JAREŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef ROSYPAL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel zásahové jednotky Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Dolní Újezd

Stanoviště: Dolní Újezd 281/, 56961 Dolní Újezd
Telefon: 461632821
E-mail: obec@dolniujezd.cz
Jméno: Miloš VRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 461 632 821
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Stanislav HLADÍK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 728 771 010
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Martin BUCHAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 632 822
Adresa práce: Funkce na pracovišti: technik OÚ Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ivan HAVEL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 616 089
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zástupce vel. SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Lubomír JAREŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 632 822
Adresa práce: Funkce na pracovišti: OÚ správce ČOV Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav JISKRA, DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen rady Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: František MOKREJŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 631 790
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen zastupitelstva Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Václav REJMAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 352 162
Adresa práce: Funkce na pracovišti: vedoucí střediska ZD Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef ŠTANCL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 352 150
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jitka REJMANOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 461 632 822
Adresa práce: Funkce na pracovišti: pracovnice OÚ Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Horní Újezd

Stanoviště: Horní Újezd 1/, 57001 Horní Újezd
Telefon: 461631166
E-mail: starosta@horniujezd.cz
Jméno: Mgr. Marie HORVÁTHOVÁ JANOUŠKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 461 631 166
Adresa práce: Horní Újezd 1, 753 53 Horní Újezd Funkce na pracovišti: starostka obce Mobil-veřejný: 602 487 200
E-mail: starosta@horniujezd.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František KREJSA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 461 631 166
Adresa práce: Obec Horní Újezd Funkce na pracovišti: dělník Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Václav SEVERA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: ZD Dolní Újezd Funkce na pracovišti: mechanizátor Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav TOBEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Obec Horní Újezd Funkce na pracovišti: dělník Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radek BOŠTÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: podnikatel Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel LNĚNIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: ZD Dolní Újezd Funkce na pracovišti: dělník Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Litomyšl

Stanoviště: Bří Šťastných 1000/, 57001 Litomyšl
Telefon: 461653300
E-mail: podatelna@litomysl.cz
Jméno: Mgr. , LL.M. Daniel BRÝDL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 461 653 300
Adresa práce: Bří. Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 602 202 580
E-mail: daniel.brydl@litomysl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radomil KAŠPAR Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 461 653 300
Adresa práce: MÚ Litomyšl, Bří. Šťastných 1000, Litomyšl Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: radomil.kaspar@litomysl.cz Poznámka: Fax: 461612218
Jméno: Ing. Pavel JIRÁŇ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 461 653 360
Adresa práce: MÚ Litomyšl, Bří. Šťastných 1000, Litomyšl Funkce na pracovišti: vedoucí odboru MaSH Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.jiran@litomysl.cz Poznámka: Fax: 461612218
Jméno: Ing. Pavel CHADIMA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 653 370
Adresa práce: Funkce na pracovišti: vedoucí odboru rozvoje a investic Mobil-veřejný: 775 653 307
E-mail: pavel.chadima@litomysl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radek MAKOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 653 319
Adresa práce: MÚ Litomyšl Funkce na pracovišti: pracovník odboru vnitřní správy a obrany Mobil-veřejný:
E-mail: radek.makovsky@litomysl.cz Poznámka: Fax: 461618416
Jméno: Libor MAREK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 612 336
Adresa práce: Funkce na pracovišti: městská policie Mobil-veřejný: 702 254 363
E-mail: mp@litomysl.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bohuslav PULGRET Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 653 310
Adresa práce: MÚ Litomyšl, Bří. Šťastných 1000, Litomyšl Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: bohuslav.pulgret@litomysl.cz Poznámka: Fax: 461618416
Jméno: Ing. Ladislav KÖNYÜ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 612 169
Adresa práce: Vodovody Litomyšl s.r.o. Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: vodovody@lit.cz Poznámka: Fax: 461612169
Jméno: Ing. Karel KALOUSEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 461 613 491
Adresa práce: Městské služby Litomyšl Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: kalousek@mslit.cz Poznámka: Fax: