Zobrazit:

Libouchec

Stanoviště: Libouchec 211/, 40335 Libouchec
Telefon: 475222201
E-mail: obec@libouchec.cz
Jméno: Jiří BOLÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 475 222 201
Adresa práce: Libouchec 211, 403 35 Libouchec Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 721 968 422
E-mail: starosta@libouchec.cz Poznámka: Fax: 475222206
Jméno: Mgr. Martin LANÍČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 950 430 011
Adresa práce: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: místostarosta obce Mobil-veřejný: 720 403 122
E-mail: mistostarosta@libouchec.cz Poznámka: Fax:
Jméno: David ŠKULTÉTY, DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 222 201
Adresa práce: Libouchec 211, 403 35 Libouchec Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný: 722 687 087
E-mail: tajemnik@libouchec.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Michal MICHŇO Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: E. Dvořákové 546/7, 415 01 Teplice Funkce na pracovišti: velitel VJSDH Mobil-veřejný: 775 977 800
E-mail: velitel@hasicilibouchec.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Tomáš PILC Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Libouchec 337, 403 35 Libouchec Funkce na pracovišti: vedoucí správy majetku obce Mobil-veřejný: 702 034 440
E-mail: pilc@libouchec.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan PLÍVA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 724 181 301
Adresa práce: Libouchec 337, 403 35 Libouchec Funkce na pracovišti: zástupce vedoucího správy majetku obce Mobil-veřejný: 724 181 301
E-mail: smo@libouchec.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Michal STRYCH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 426 730
Adresa práce: Muchova 226, 403 39 Chlumec Funkce na pracovišti: vedoucí OOP Mobil-veřejný: 775 243 088
E-mail: michal.strych@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ivana KOKOŠKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 222 201
Adresa práce: Libouchec 211, 403 35 Libouchec Funkce na pracovišti: sekretářka OÚ Mobil-veřejný: 776 104 506
E-mail: obec@libouchec.cz Poznámka: Fax:

ORP Ústí nad Labem

Stanoviště: Velká Hradební 8/, 40100 Ústí nad Labem
Telefon: 475271111
E-mail: podatelna@mag-ul.cz
Jméno: PhDr., Ing. Petr NEDVĚDICKÝ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 475 271 776
Adresa práce: MMÚL, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: primátor MMÚL Mobil-veřejný:
E-mail: petr.nedvedicky@mag-ul.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Mgr. et Tomáš VLACH Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 475 271 436
Adresa práce: Magistrát města ÚL, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: 1. náměstek primátora Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.vlach@mag-ul.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Karel JUNGBAUER Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 475 271 129
Adresa práce: Magistrát města ÚL, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: karel.jungbauer@mag-ul.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel BAKULE Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 209 580
Adresa práce: Magistrát města ÚL, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel MP Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.bakule@mag-ul.cz Poznámka: pracoviště - 475272648 Fax:
Jméno: plk., Ing. Jindřich HOLEČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 421 111
Adresa práce: PČR - KŘP Ústeckého kraje, Dlouhá 2, 400 67 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí územního odboru Ústí nad Labem Mobil-veřejný:
E-mail: krpulk.uo.ul.evidence@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dalibor DAŘÍLEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 271 843
Adresa práce: Magistrát města ÚL, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí odboru dopravy a majetku Mobil-veřejný:
E-mail: dalibor.darilek@mag-ul.cz Poznámka: pohot. mobil odboru: 603 453 204 Fax:
Jméno: Mgr. Miloš STUDENOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 271 763
Adresa práce: Magistrát města ÚL, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: milos.studenovsky@mag-ul.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš KIRBS Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 272 276
Adresa práce: ÚMO ÚL-město, Velká Hradební 2336/8a, 401 18 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: starosta ÚMO ÚL- město Mobil-veřejný: 777 863 398
E-mail: Tomas.Kirbs@mag-ul.cz Poznámka: Fax: 475272350
Jméno: Ing. Simona KARPÍŠKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 271 710
Adresa práce: Magistrát města ÚL, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí odboru životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: simona.karpiskova@mag-ul.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Roman ŠŤASTNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 477 755 130
Adresa práce: KHS Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel odboru hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: roman.stastny@khsusti.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Jan BILÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 234 136
Adresa práce: 5. května 411/1c, Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí lékař oblastního střediska Ústí nad Labem Mobil-veřejný:
E-mail: bilik.jan@zzsuk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Pavel PETERKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 273 928
Adresa práce: Úřad MO ÚL- Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 ÚL- Střekov Funkce na pracovišti: starosta ÚMO ÚL-Střekov Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.peterka@mag-ul.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr PLESSNEY Funkce v komisi: člen Telefon práce: 416 805 513
Adresa práce: Povodí Labe, s.p., závod Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, 413 01 Roudnice n. L. Funkce na pracovišti: provoz.-tech. náměstek úseku Roudnice nad Labem Mobil-veřejný:
E-mail: plessneyp@pla.cz Poznámka: 475259777- Ústí n/L Fax:
Jméno: plk., Ing. Jiří VLČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 431 350
Adresa práce: Územní odbor Ústí nad Labem Masarykova 342/380 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel ÚO Mobil-veřejný: 777 101 078
E-mail: reditel.ul@ulk.izscr.cz;jiri.vlcek@ulk.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vladimír VOPAT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 474 636 514
Adresa práce: Povodí Ohře, s. p. Novosedlická 758, 415 01 Teplice Funkce na pracovišti: Vedoucí úseku Teplice, ZVP Mobil-veřejný:
E-mail: vopat@poh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Ladislav ŠVEC, MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 600 808
Adresa práce: SčVK, a.s. závod Ústí nad LabemSčVK, a.s. obl. závod Ústí n.L., Masarykova 368, 40010, Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel závodu Mobil-veřejný:
E-mail: ladislav.svec@scvk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Yveta TOMKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 275 107
Adresa práce: ÚMO ÚL - Neštěmice, U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: starostka ÚMO ÚL- Neštěmice Mobil-veřejný:
E-mail: yveta.tomkova@mag-ul.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav ŠIMANOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 274 566
Adresa práce: Úřad MO ÚL- Severní Terasa, Stavbařů 2823/2, 400 11 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: starosta ÚMO ÚL- Severní Terasa Mobil-veřejný:
E-mail: jaroslav.simanovsky@mag-ul.cz Poznámka: 607 224 821; j.simanovsky@centrum.cz Fax:
Jméno: Ing. Tomáš VOHRYZKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 200 934
Adresa práce: Městské služby, p. o., Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.vohryzka@msul.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Ústeckého kraje

Stanoviště: Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem
Telefon: 475657111
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
Jméno: Ing. Jan SCHILLER Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 475 657 724
Adresa práce: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: Hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: schiller.j@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax: 475212946
Jméno: Ing. Jan SVEJKOVSKÝ Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Telefon práce: 474 636 401
Adresa práce: Povodí Ohře, s.p. Funkce na pracovišti: generální ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: jsvejkovsky@poh.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan ZAJÍC Funkce v komisi: 2. zástupce předsedy Telefon práce: 416 805 500
Adresa práce: Povodí Labe s.p, Roudnice nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel závodu Roudnice nad Labem Mobil-veřejný:
E-mail: zajicj@pla.cz Poznámka: Fax: 416805511
Jméno: JUDr. Jiří HOLUB Funkce v komisi: 3. zástupce předsedy Telefon práce: 475 657 730
Adresa práce: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: holub.j@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Irena JEŘÁBKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 475 657 959
Adresa práce: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ZPZ Mobil-veřejný:
E-mail: jerabkova.i@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Mgr. et Jan TRPIŠOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 234 144
Adresa práce: Sociální péče 799/7a, 400 11 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: trpisovsky.jan@zzsuk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. gšt. Vítězslav KŘIČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 286 101
Adresa práce: KVV Ústí nad Labem, Štefanikova 2, Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: kvvul@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing., Bc. Pavel HOLZKNECHT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 421 290
Adresa práce: Policie ČR, Ústí nad Labem, Horova 13 Funkce na pracovišti: ved. odboru Pořádková a železniční policie Mobil-veřejný:
E-mail: opzpssck@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Tomáš BURIAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475 657 160
Adresa práce: Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: vedoucí odd. životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: burian.t@kr-ustecky.cz Poznámka: Fax: 475200245
Jméno: Mgr. Roman ŠŤASTNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 477 755 130
Adresa práce: KHS Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel odboru hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: roman.stastny@khsusti.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Mgr. Martin LANÍČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 430 220
Adresa práce: HZS Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem Funkce na pracovišti: ředitel HZS ÚK Mobil-veřejný:
E-mail: ulk.reditel@hzscr.cz Poznámka: martin.lanicek@ulk.izscr.cz Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342

Jílové

Stanoviště: Teplická 180/, 407 01 Jílové
Telefon: 412557711
E-mail: podatelna@mujilove.cz
Jméno: Ing. Kateřina SÝKOROVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 412 557 722
Adresa práce: MÚ Jílové, Mírové nám. 280 Funkce na pracovišti: Starostka Jílové Mobil-veřejný: 770 190 827
E-mail: starosta@mujilove.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lucie HLOUŠKOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 412 557 723
Adresa práce: MÚ Jílové, Mírové nám. 280 Funkce na pracovišti: Místostarostka Jílové Mobil-veřejný: 770 141 070
E-mail: mst@mujilove.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radka TOMANOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 412 557 724
Adresa práce: MÚ Jílové, Mírové nám. 280 Funkce na pracovišti: Tajemnice Mobil-veřejný: 771 274 676
E-mail: taj@mujilove.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petra DRUGOVÁ Funkce v komisi: zástupce tajemníka Telefon práce: 412 557 727
Adresa práce: MÚ Jílové, Mírové nám. 280 Funkce na pracovišti: referent OSMŽP - odpady Mobil-veřejný: 771 274 679
E-mail: odp@mujilove.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel MOŠNER Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: MÚ Jílové, Teplická 180, Jílové Funkce na pracovišti: velitel JSDHO Mobil-veřejný: 606 531 538
E-mail: has@mujilove.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan ČERNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Městská policie Jílové, Teplická 180, Jílové Funkce na pracovišti: Vedoucí strážník Mobil-veřejný: 775 431 553
E-mail: mp1@mujilove.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Václav HÁJEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: MÚ Jílové, Teplická 180, Jílové Funkce na pracovišti: vedoucí OMH Mobil-veřejný: 724 252 661
E-mail: mh1@mujilove.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Luboš MOLČAN Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: DS Smith Packaging ČR, s.r.o., Teplická 109, 405 02 Jílové - Martiněves Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: lubos.molcan@dssmith.com Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lukáš PASTOR Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: firma Pastor a syn, s.r.o., Modrá 44, 407 02 Jílové Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: pastorl@pastorasyn.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan EHL Funkce v komisi: zástupce člena Telefon práce:
Adresa práce: AFC Servis DC a.s., Březová 62/137, Děčín 2 Funkce na pracovišti: zástupce velitele JSDHO Mobil-veřejný:
E-mail: milanehlik@seznam.cz Poznámka: druhý telefon do zaměstnání: 602 166 412 Fax:
Jméno: Jan ONDROUŠEK Funkce v komisi: zástupce člena Telefon práce:
Adresa práce: MÚ Jílové, Teplická 180, Jílové Funkce na pracovišti: strojník JSDHO Mobil-veřejný: 771 274 678
E-mail: has1@mujilove.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr SVITÁK Funkce v komisi: zástupce člena Telefon práce:
Adresa práce: Městská policie Jílové, Teplická 180, Jílové strážník Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 602 109 927
E-mail: mp@mujilove.cz Poznámka: zástupce vedoucího strážníka MP Jílové Fax:
Jméno: Josef VLK Funkce v komisi: zástupce člena Telefon práce:
Adresa práce: MÚ Jílové, Teplická 180, Jílové Funkce na pracovišti: koordinátor OMH Mobil-veřejný: 774 057 781
E-mail: mh2@mujilove.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Kateřina KAJÁNKOVÁ Funkce v komisi: zástupce člena Telefon práce:
Adresa práce: Recovera využití zdrojů a.s., Španělská 1073/10, 120 00 Praha Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: katarina.kajankova@veolia.com Poznámka: Fax:
Jméno: Žaneta PASTOROVÁ Funkce v komisi: zástupce člena Telefon práce:
Adresa práce: firma Pastor a syn, s.r.o., Modrá 44, 407 02 Jílové Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Tisá

Stanoviště: Tisá 205/, 403 36 Tisá
Telefon: 475222439
E-mail: podatelna@tisa.cz
Jméno: Jiří Turek Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Tisá 205 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724302695
E-mail: starosta@tisa.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Červinka Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Tisá Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@tisa.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milena Ritschelová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 475222439
Adresa práce: OÚ Tisá Funkce na pracovišti: referent OÚ Mobil-veřejný:
E-mail: podatelna@tisa.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan Maška Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Tisá Funkce na pracovišti: velitel SDHO Mobil-veřejný:
E-mail: maskajan@seznam.cz Poznámka: Fax:

Velké Chvojno

Stanoviště: Velké Chvojno 55/, 403 34 Velké Chvojno
Telefon: 411198930
E-mail: podatelna@obecvelkechvojno.cz
Jméno: Markéta Vaňáčová Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 411198930
Adresa práce: OÚ Velké Chvojno č.p. 55, 403 34 Velké Chvojno Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: 723568804
E-mail: starosta@obecvelkechvojno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiřina Bischoffiová Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 411198930
Adresa práce: OÚ Velké Chvojno č.p. 55, 403 34 Velké Chvojno Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný:
E-mail: Jirina.Bischoffiova@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ivana Šimáková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 411198930
Adresa práce: OÚ Velké Chvojno č.p. 55, 403 34 Velké Chvojno Funkce na pracovišti: ekonomka OÚ Mobil-veřejný:
E-mail: ucetni@obecvelkechvojno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lenka Horáčková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 411198930
Adresa práce: OÚ Velké Chvojno č.p. 55, 403 34 Velké Chvojno Funkce na pracovišti: asistentka Mobil-veřejný:
E-mail: podatelna@obecvelkechvojno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martin Bůžek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 411198930
Adresa práce: OÚ Velké Chvojno č.p. 55, 403 34 Velké Chvojno Funkce na pracovišti: předseda koltrolního výboru Mobil-veřejný:
E-mail: martin.buzek72@gmail.com Poznámka: Fax: