Zobrazit:

Dolní Morava

Stanoviště: 35/, 56169 Dolní Morava
Telefon: 465634122
E-mail: obec.dolnimorava@tiscali.cz
Jméno: Ing. arch. Richard NOVÁK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 465 634 122
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný: 774 793 541
E-mail: starosta@obecdolnimorava.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr VRZAL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 465 534 122
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta obce Mobil-veřejný: 774 793 542
E-mail: mistarosta@obecdolnimorava.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ladislav JANOČKO Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný:
E-mail: 1ladislav@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Rostislav KRÁL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 587 197
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zastupitel, hasič Mobil-veřejný:
E-mail: rosta.morava@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Karel ADAMEC Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zastupitel, technik Mobil-veřejný: 774 793 545
E-mail: adamec.k@email.com Poznámka: Fax:
Jméno: Lucie KRUPIČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zastupitelka Mobil-veřejný:
E-mail: krupickovalucie@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef KLIMEŠ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zastupitel, hasič Mobil-veřejný:
E-mail: josef1dm@gmail.cz Poznámka: Fax:

ORP Králíky

Stanoviště: Velké náměstí /5, 56169 Králíky
Telefon: 602120803
E-mail: kraliky@orlicko.cz
Poznámka: mobil 602 120 803, krizový mobil 725 091 164
Jméno: Ing. Václav KUBÍN Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 465 670 702
Adresa práce: MÚ města Králíky Funkce na pracovišti: starosta města Králíky Mobil-veřejný: 739 455 264
E-mail: v.kubin@kraliky.eu Poznámka: Fax: 465631321
Jméno: Antonín VYŠOHLÍD Funkce v komisi: 1. místopředseda, ved. 1.směny Telefon práce: 465 670 703
Adresa práce: MÚ města Králíky Funkce na pracovišti: místostarosta města Králíky Mobil-veřejný: 739 410 049
E-mail: a.vysohlid@kraliky.eu Poznámka: Fax: 465631321
Jméno: Ing. Jan DIVÍŠEK Funkce v komisi: 2. místopředseda, ved. 2. směny Telefon práce: 465 670 704
Adresa práce: MÚ města Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Funkce na pracovišti: tajemník úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: j.divisek@kraliky.eu Poznámka: Fax: 465631321
Jméno: Bc. Galina SLAVÍKOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 465 670 884
Adresa práce: MÚ města Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Funkce na pracovišti: referent OŽP úřadu Králíky Mobil-veřejný:
E-mail: g.slavikova@kraliky.eu Poznámka: Fax: 465670804
Jméno: Ing. Miroslav MACHÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 465 670 871
Adresa práce: MÚ města Králíky Funkce na pracovišti: vedoucí odboru VV úřadu Králíky Mobil-veřejný: 777 112 548
E-mail: m.machacek@kraliky.eu Poznámka: Fax: 465670804
Jméno: Jitka MAIXNEROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 465 670 734
Adresa práce: MÚ města Králíky Funkce na pracovišti: matrika úřadu Králíky Mobil-veřejný:
E-mail: j.maixnerova@kraliky.eu Poznámka: Fax: 465631321
Jméno: Ing. Dana NOSKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 465 670 731
Adresa práce: MÚ města Králíky Funkce na pracovišti: vedoucí ÚPaSÚ úřadu Králíky Mobil-veřejný:
E-mail: d.noskova@kraliky.eu Poznámka: Fax: 465631321
Jméno: Bc. Světlana VOGELOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 465 670 872
Adresa práce: MÚ města Králíky Funkce na pracovišti: referentka OVV úřadu Králíky Mobil-veřejný:
E-mail: s.vogelova@kraliky.eu Poznámka: Fax: 465670804
Jméno: Ing. Roman ŠVÉDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 465 670 706
Adresa práce: MÚ města Králíky Funkce na pracovišti: informatik úřadu Králíky Mobil-veřejný:
E-mail: r.sveda@kraliky.eu Poznámka: Fax: 465631321
Jméno: Milan MORAVEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 465 670 802
Adresa práce: MÚ města Králíky Funkce na pracovišti: informatik úřadu Králíky Mobil-veřejný:
E-mail: m.moravec@kraliky.eu Poznámka: Fax: 465670804
Jméno: Bc. Petr ILLICHMAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 465 670 733
Adresa práce: MÚ města Králíky Funkce na pracovišti: referent ÚPaSÚ úřadu Králíky Mobil-veřejný:
E-mail: p.illichman@kraliky.eu Poznámka: Fax: 465631321
Jméno: Jitka PRAUSOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 465 670 705
Adresa práce: MÚ města Králíky Funkce na pracovišti: vnější vztahy úřadu Králíky Mobil-veřejný:
E-mail: j.prausova@kraliky.eu Poznámka: Fax: 465631321
Jméno: Renata MACOŠKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 465 670 883
Adresa práce: MÚ města Králíky Funkce na pracovišti: referent OŽP úřadu Králíky Mobil-veřejný:
E-mail: r.macoskova@kraliky.eu Poznámka: Fax: 465670804

Krajská povodňová komise Pardubického kraje

Stanoviště: Komenského nám. 125/, 53002 Pardubice
Telefon: 466026111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
Jméno: JUDr. Martin NETOLICKÝ Ph.D Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 466 026 114
Adresa práce: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: martin.netolicky@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav KRČIL Dis Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 466 026 120
Adresa práce: Pardubický kraj Funkce na pracovišti: radní Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.krcil@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin VLASÁK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 466 026 350
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽPZ Mobil-veřejný: 604 793 568
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš BOŇATOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 026 173
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125 Funkce na pracovišti: vedoucí odd. krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax: 466026386
Jméno: Ing. Jaroslav FOLPRECHT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 026 116
Adresa práce: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav FOLTÝN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 637 637
Adresa práce: Povodí Moravy, Brno, Dřevařská 11 Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru vodohospodářského plánování Mobil-veřejný:
E-mail: foltyn@pmo.cz Poznámka: Fax: 541637231
Jméno: Ing. Blanka ŠKAŘUPOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 026 425
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: blanka.skarupova@pardubickykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr MICHALOVICH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466868200-1
Adresa práce: Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice Funkce na pracovišti: ředitel závodu Pardubice Mobil-veřejný:
E-mail: michalovichp@pla.cz Poznámka: Fax: 466415301
Jméno: Ing. Miroslav NĚMEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 052 710
Adresa práce: Doubravice 98, 533 53 Pardubice Funkce na pracovišti: Ředitel SÚS Pardubického kraje Mobil-veřejný: 602 361 132
E-mail: miroslav.nemec@suspk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: prap. Kamil TURNOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: KVV Pardubice Funkce na pracovišti: Vedoucí odd. obranných příprav Mobil-veřejný:
E-mail: kvv.pardubice@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zbyněk MORKUS Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 947 304
Adresa práce: Lesy ČR, Hradec Králové Funkce na pracovišti: náměstek pro vodní hospodářství a investice Mobil-veřejný:
E-mail: zbynek.morkus@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Antonín VYKYDAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 466 052 337
Adresa práce: Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice Funkce na pracovišti: Ředitel KHS Pardubického kraje Mobil-veřejný:
E-mail: antonin.vykydal@khspce.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk.Ing. Martin ZÁLESKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 570 120
Adresa práce: HZS, územní odbor Pardubice Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Mobil-veřejný:
E-mail: martin.zalesky@pak.izscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Roman POZLER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 495 705 030
Adresa práce: ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Hradec Králové Mobil-veřejný: 602 297 842
E-mail: roman.pozler@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. Mgr. Miloslav HOUDEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 561 221
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Mobil-veřejný:
E-mail: miloslav.houdek@pcr.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 595 138 200
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: plk. Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: plk. Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk. Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730

Hanušovice

Stanoviště: Hlavní 92/92, 788 33 Hanušovice
Telefon: 583231284
E-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz
Poznámka: www.edpp.cz/dpp/hanusovice
Jméno: Marek KOSTKA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 583 034 435
Adresa práce: Hlavní 92, 788 33 Hanušovice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 603 885 388
E-mail: kostka@mu-hanusovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jaroslav MRÁZEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 583 034 427
Adresa práce: Hlavní 92, 788 33 Hanušovice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 777 532 651
E-mail: tajemnik@ruda.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor. Bc. Martin VLACHOVSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 789 201
Adresa práce: Hlavní 93 Hanušovice Funkce na pracovišti: vedoucí OOP ČR Mobil-veřejný: 723 516 389
E-mail: su.oo.hanusovice.stsl@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František AMBROZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 583 231 475
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel JSDH města Hanušovice Mobil-veřejný: 603 212 951
E-mail: ambroz@mu-hanusovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Svatopluk KUBÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 583 231 032
Adresa práce: Hlavní 424, 788 33 Hanušovice Funkce na pracovišti: praktický lékař Mobil-veřejný:
E-mail: svatopluk.kubacek@email.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Blažena MACHOVSKÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 583 034 436
Adresa práce: Hlavní 92, 788 03 Hanušovice Funkce na pracovišti: sekretariát MěÚ Mobil-veřejný:
E-mail: machovska@mu-hanusovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vlasta PICHOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 583 034 427
Adresa práce: Hlavní 92, 788 33 Hanušovice Funkce na pracovišti: tajemníce MěÚ Hanušovice Mobil-veřejný: 733 326 217
E-mail: pichova@mu-hanusovice.cz Poznámka: Fax:

Malá Morava

Stanoviště: Vysoký Potok 2/, 78833 Malá Morava
Telefon: 583240161
E-mail: obec@obecmalamorava.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán obce: www.edpp.cz/dpp/mala-morava
Jméno: Antonín MARINOV Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 583 240 104
Adresa práce: Vysoký Potok 2 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 186 911
E-mail: obec@obecmalamorava.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr CHROMEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Walter KÖHLER Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax: