Zobrazit:

Dolní Bojanovice

Stanoviště: Hlavní 383/, 69617 Dolní Bojanovice
Telefon: 725116536
E-mail: obec@dolnibojanovice.cz
Jméno: Ing. Eva RAJCHMANOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 518 372 226
Adresa práce: Obecní úřad Dolní Bojanovice,Hlavní 383 Funkce na pracovišti: starostka obce Dolní Bojanovice Mobil-veřejný: 725 116 536
E-mail: starostka@dolnibojanovice.cz Poznámka: Fax: 518372225
Jméno: Mgr. Vlastimil JANSA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Dolní Bojanovice, Hlavní 383 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 725 116 536
E-mail: mistostarosta@dolnibojanovice.cz Poznámka: Fax: 518372225
Jméno: Tomáš MAKUDERA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 518 372 225
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: mstarosta@dolnibojanovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr BOHUN Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: HZS JMK Hodonín Funkce na pracovišti: velitel JSDH Dolní Bojanovice Mobil-veřejný: 725 111 175
E-mail: petr.bohun@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martin KÁŇA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: technik obce Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef POLÍNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta JSDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

ORP Hodonín

Stanoviště: Národní třída 373/25, 69501 Hodonín
Telefon: 518316111
E-mail: epodatelna@muhodonin.cz
Poznámka: Povodňová komise je shodná s povodňovou komisí města.
Jméno: Libor STŘECHA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 518 316 206
Adresa práce: Město Hodonín Funkce na pracovišti: Starosta města Hodonín Mobil-veřejný: 603 892 699
E-mail: strecha.libor@muhodonin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr Ladislav AMBROZEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 518 316 209
Adresa práce: Město Hodonín Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 606 067 738
E-mail: ambrozek.ladislav@muhodonin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jarmila KOTRLOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 518 316 313
Adresa práce: Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín 1 Funkce na pracovišti: vedoucí OŽP Mobil-veřejný: 724 326 465
E-mail: kotrlova.jarmila@muhodonin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman KNESL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 724 202 955
Adresa práce: MěÚ Hodonín Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: knesl.roman@muhodonin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jindřich VAŠÍČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 341 169
Adresa práce: Město Hodonín Funkce na pracovišti: Ředitel (velitel) městské policie Mobil-veřejný: 602 778 622
E-mail: vasicek.jindrich@muhodonin.cz Poznámka: tísňová linka: 156 Fax: 518309510
Jméno: Prokop HANZELKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 322 371
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p.,Veselí nad Moravou, Benátky 1147 Funkce na pracovišti: technik provozu PM s.p., Mobil-veřejný:
E-mail: hanzelka@pmo.cz Poznámka: Zaměstnání: 631 325 673 Fax: 518325673
Jméno: plk., Ing. Jarmila BRÁZDOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 621 120
Adresa práce: HZS JmK, ÚO Hodonín Funkce na pracovišti: ředitelka ÚO Hodonín Mobil-veřejný:
E-mail: jarmila.brazdova@firebrno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: VEDOUCÍ INVESTIC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 316 442
Adresa práce: Národní 25, 695 35 Hodonín Funkce na pracovišti: vedoucí odboru investic a údržby MěÚ Hodonín Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ivo ZBOŘIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 397 112
Adresa práce: Tespra Hodonín s.r.o. Funkce na pracovišti: jednatel Mobil-veřejný: 725 816 611
E-mail: zboril@tespra-hodonin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří JANOŠTÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 605 885 016
Adresa práce: Rybářstbví Hodonín, s.r.o., Písečná Funkce na pracovišti: technik Mobil-veřejný: 605 885 016
E-mail: janostik@rybarstvi-hodonin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vlastimil HUDEČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 942 364
Adresa práce: Březnická 5659, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: Správce vodních toků Mobil-veřejný: 724 523 981
E-mail: vlastimil.hudecek@lesycr.cz Poznámka: Fax: 577197097
Jméno: Plk. JUDr. František KLIMUS Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 633 111
Adresa práce: Policie ČR, Velkomoravská 16, Hodonín Funkce na pracovišti: ředitel ÚO PČR Hodonín Mobil-veřejný: 725 661 025
E-mail: ho.sekret@pcr.cz Poznámka: 158 Fax: 974633229
Jméno: RNDr. Pavel KOUBEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 305 913
Adresa práce: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Funkce na pracovišti: Ředitel VaK, a. s. Mobil-veřejný:
E-mail: koubek@vak-hod.cz Poznámka: Zaměstnání: 518 340 606 poruchy, 518 354 707, 518 305 911 ústř. Fax:
Jméno: Stanislav BOHŮN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 547 120 904
Adresa práce: Brněnská 3254, 695 01 Hodonín Funkce na pracovišti: vedoucí cestmistrovství Hodonín Mobil-veřejný: 737 237 088
E-mail: stanislav.bohun@susjmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jarmila HORSKÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 316 341
Adresa práce: MěÚ Hodonín Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Mobil-veřejný:
E-mail: horska.jarmila@muhodonin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav NOVOTNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 972 633 690
Adresa práce: České dráhy, a.s. UŽST Hodonín Funkce na pracovišti: Předseda provozního obvodu BV, HO Mobil-veřejný:
E-mail: novotnym@spravazeleznic.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslava ŠVARCOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 398 620
Adresa práce: Krajská hygienická stanice ÚP-Hodonín, ÚP Břeclav Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení obecné a komunální Mobil-veřejný: 702 291 559
E-mail: jaroslava.svarcova@khsbrno.cz Poznámka: Fax: 518398612
Jméno: EG.D. A.S. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 545 141 213
Adresa práce: EG.D., Brno - operační dispečink - pouze sítě VN Funkce na pracovišti: operační dispečink - pouze sítě VN Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: POHOTOVOSTNÍ LINKA - PLYN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 1239
Adresa práce: GasNet.: 1239 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: TELEFONICA 02 Funkce v komisi: člen Telefon práce: 800 130 027
Adresa práce: Hodonín Funkce na pracovišti: Stálá služba Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Povodňová komise Jihomoravského kraje

Stanoviště: Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno
Telefon: 541651111
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
Jméno: Mgr. Jan GROLICH Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 541 651 501
Adresa práce: JMK, Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: hejtman Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: grolich.jan@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Roman HEINZ Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 651 201
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: ředitel KÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Dr. Ing. Antonín TŮMA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 637 222
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pro správu povodí Mobil-veřejný:
E-mail: tuma@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Mojmír PEHAL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 651 571
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal CIBULKA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 541 652 690
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: oddělení vodního a lesnáho hospodářství KrÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: cibulka.michal@jmk.cz Poznámka: Fax: 541651579
Jméno: Ing. Petr JANÁL Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 421 020
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Brno Mobil-veřejný:
E-mail: petr.janal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., plk. Jiří PELIKÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 630 110
Adresa práce: Zubatého 685/1, 614 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel - HZS JMK Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.pelikan@firebrno.cz Poznámka: Fax: 950630207
Jméno: Ing. Jana POKLUDOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 213 948
Adresa práce: ČIŽP, Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: jana.pokludova@cizp.cz Poznámka: alternativní tel.: 545 545 201 Fax: 541213948
Jméno: Lukáš DUBEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 651 461
Adresa práce: JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: dubec.luukas@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav STANĚK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 545 113 035
Adresa práce: Jeřábkova 4, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: Ředitel odboru hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.stanek@khsbrno.cz Poznámka: Fax: 545211565
Jméno: brig.gen., Ing. MBA Leoš TRŽIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 621 111
Adresa práce: Kounicova 24/687, 611 32 Brno Funkce na pracovišti: Ředitel krajského ředitelství JMK Mobil-veřejný:
E-mail: krpb.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax: 974622564
Jméno: Ing. Marek VISKOT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 211 737
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku PMO Mobil-veřejný: 541 637 252
E-mail: viskot@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk. gšt. Ing. Alois MATÝZKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 972 444 000
Adresa práce: AČR Krajské vojenské velitelství Brno Funkce na pracovišti: ředitel KVV Mobil-veřejný:
E-mail: kvv.brno@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. MPA Radek ŠEDIVÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 651 581
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení krizového řízení a obrany OKH JMK Mobil-veřejný:
E-mail: sedivy.radek@jmk.cz Poznámka: Fax: 541651579

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Richard BRABEC Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 267 122 713
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan HAMÁČEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: JUDr. Ing. Petr BEJČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce 08 - státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: petr.bejcek@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig. gen. Ing. Miroslav LAFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 501
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: zástupce ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: soc@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genmjr. Ing. Drahoslav RYBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 220
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: drahoslav.ryba@grh.izscr.cz Poznámka: další tel. na pracoviště: 950 819 229 , 950 819 230 Fax: 950819960
Jméno: Ing. Miroslav TOMAN CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.toman@mze.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. David KOPPITZ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: náměstek sekce regionálního rozvoje Mobil-veřejný:
E-mail: david.koppitz@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: zástupce hlavního hygienika Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.svrcinova@khsova.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk. Dr. Ing. Zdeněk HANUŠKA Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a výkonu služby Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.hanuska@grh.izscr.cz Poznámka: Fax: 950819964
Jméno: Ing. Pavel MARTÁK Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 853
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Funkce na pracovišti: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem Mobil-veřejný: 602 334 744
E-mail: pavel.martak@mzp.cz Poznámka: Fax: 267310920
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: plk. Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@grh.izscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Jana RATAJOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 923
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: jana.ratajova@mzcr.cz Poznámka: případně Bc. Silvie Kubíčková - silvie.kubickova@mzcr.cz Fax: 224972105
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Fax: 221812964
Jméno: plk. Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: plk. Ing. Miloš DRAHOŇOVSKÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 251
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: pp.okr@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: náměstek ředitele pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Ing. Miloš SEDLÁČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 338
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Funkce na pracovišti: vedoucí znaleckého ústavu Mobil-veřejný: 777 769 333
E-mail: sedlacek@vdtbd.cz Poznámka: telefon sekretariát: 221 408 334; 777769322 Fax: 224212803
Jméno: Mgr. Ivana MORAVCOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 864 453
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.moravcova@mmr.cz Poznámka: Fax: 234154007

Hodonín

Stanoviště: Národní třída 373/25, 69501 Hodonín
Telefon: 518316111
E-mail: epodatelna@muhodonin.cz
Poznámka: Povodňová komise města je shodná s povodňovou komisí ORP
Jméno: Libor STŘECHA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 518 316 206
Adresa práce: Město Hodonín Funkce na pracovišti: Starosta města Hodonín Mobil-veřejný: 603 892 699
E-mail: strecha.libor@muhodonin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr Ladislav AMBROZEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 518 316 209
Adresa práce: Město Hodonín Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 606 067 738
E-mail: ambrozek.ladislav@muhodonin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jarmila KOTRLOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 518 316 313
Adresa práce: Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín 1 Funkce na pracovišti: vedoucí OŽP Mobil-veřejný: 724 326 465
E-mail: kotrlova.jarmila@muhodonin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman KNESL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 724 202 955
Adresa práce: MěÚ Hodonín Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: knesl.roman@muhodonin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Jindřich VAŠÍČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 341 169
Adresa práce: Město Hodonín Funkce na pracovišti: Ředitel (velitel) městské policie Mobil-veřejný: 602 778 622
E-mail: vasicek.jindrich@muhodonin.cz Poznámka: tísňová linka: 156 Fax: 518309510
Jméno: Prokop HANZELKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 322 371
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p.,Veselí nad Moravou, Benátky 1147 Funkce na pracovišti: technik provozu PM s.p., Mobil-veřejný:
E-mail: hanzelka@pmo.cz Poznámka: Zaměstnání: 631 325 673 Fax: 518325673
Jméno: plk., Ing. Jarmila BRÁZDOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 621 120
Adresa práce: HZS JmK, ÚO Hodonín Funkce na pracovišti: ředitelka ÚO Hodonín Mobil-veřejný:
E-mail: jarmila.brazdova@firebrno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: VEDOUCÍ INVESTIC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 316 442
Adresa práce: Národní 25, 695 35 Hodonín Funkce na pracovišti: vedoucí odboru investic a údržby MěÚ Hodonín Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ivo ZBOŘIL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 397 112
Adresa práce: Tespra Hodonín s.r.o. Funkce na pracovišti: jednatel Mobil-veřejný: 725 816 611
E-mail: zboril@tespra-hodonin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří JANOŠTÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 605 885 016
Adresa práce: Rybářstbví Hodonín, s.r.o., Písečná Funkce na pracovišti: technik Mobil-veřejný: 605 885 016
E-mail: janostik@rybarstvi-hodonin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vlastimil HUDEČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 942 364
Adresa práce: Březnická 5659, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: Správce vodních toků Mobil-veřejný: 724 523 981
E-mail: vlastimil.hudecek@lesycr.cz Poznámka: Fax: 577197097
Jméno: Plk. JUDr. František KLIMUS Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 633 111
Adresa práce: Policie ČR, Velkomoravská 16, Hodonín Funkce na pracovišti: ředitel ÚO PČR Hodonín Mobil-veřejný: 725 661 025
E-mail: ho.sekret@pcr.cz Poznámka: 158 Fax: 974633229
Jméno: RNDr. Pavel KOUBEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 305 913
Adresa práce: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Funkce na pracovišti: Ředitel VaK, a. s. Mobil-veřejný:
E-mail: koubek@vak-hod.cz Poznámka: Zaměstnání: 518 340 606 poruchy, 518 354 707, 518 305 911 ústř. Fax:
Jméno: Stanislav BOHŮN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 547 120 904
Adresa práce: Brněnská 3254, 695 01 Hodonín Funkce na pracovišti: vedoucí cestmistrovství Hodonín Mobil-veřejný: 737 237 088
E-mail: stanislav.bohun@susjmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jarmila HORSKÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 316 341
Adresa práce: MěÚ Hodonín Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Mobil-veřejný:
E-mail: horska.jarmila@muhodonin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav NOVOTNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 972 633 690
Adresa práce: České dráhy, a.s. UŽST Hodonín Funkce na pracovišti: Předseda provozního obvodu BV, HO Mobil-veřejný:
E-mail: novotnym@spravazeleznic.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslava ŠVARCOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 398 620
Adresa práce: Krajská hygienická stanice ÚP-Hodonín, ÚP Břeclav Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení obecné a komunální Mobil-veřejný: 702 291 559
E-mail: jaroslava.svarcova@khsbrno.cz Poznámka: Fax: 518398612
Jméno: EG.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 545 141 213
Adresa práce: EG.D., Brno - operační dispečink - pouze sítě VN Funkce na pracovišti: operační dispečink - pouze sítě VN Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: POHOTOVOSTNÍ LINKA - PLYN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 1239
Adresa práce: GasNet.: 1239 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Josef Fiala: 602858410, Petr Janoušek: 602831012, Porucha: 519389111 Fax:
Jméno: TELEFONIKA O2 Funkce v komisi: člen Telefon práce: 800 130 027
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Josefov

Stanoviště: Hlavní 131/, 69621 Josefov
Telefon: 518373004,518373115
E-mail: info@josefov.eu
Jméno: Mgr. Vojtěch Pospíšil Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 518373115
Adresa práce: Obec Josefov, Hlavní 131, Josefov Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 602246680
E-mail: starosta@josefov.eu Poznámka: člen SDH, předseda DSO Region Podluží Fax:
Jméno: Ing. Tomáš Salajka Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: HZS JMK,Tř. bří Čapků 3, Hodonín Funkce na pracovišti: vrchní komisař Mobil-veřejný:
E-mail: fire13@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Přemysl Růžička Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: Obec Josefov, Hlavní 131, Josefov Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: ruzicka@josefov.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Hasil Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: OSVČ Mobil-veřejný:
E-mail: jiri_hasil@centrum.cz Poznámka: člen JSDHO Fax:
Jméno: Emil Vnenčák Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: řidič Mobil-veřejný:
E-mail: emil.vnencak@seznam.cz Poznámka: Velitel JSDHO Fax:

Lužice u Hodonína

Stanoviště: Česká 592/1, 69618 Lužice u Hodonína
Telefon: 518357225
E-mail: obec@luziceuhodonina.cz
Poznámka: k 1.6.2008
Jméno: Mgr. Tomáš KLÁSEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 511 117 822
Adresa práce: Česká 592/1, 696 18 Lužice Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný: 724 172 957
E-mail: starosta@luziceuhodonina.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jakub BUCHTA DiS. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 511 117 826
Adresa práce: Česká 592/1, 696 18 Lužice Funkce na pracovišti: Místostarosta Mobil-veřejný: 602 338 769
E-mail: mistostarosta@luziceuhodonina.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jiří DOMANSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 733 733 307
E-mail: jirkadomansky@seznam.cz Poznámka: Člen rady obce Fax:
Jméno: Josef STANĚK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 511 117 829
Adresa práce: LUTES s. r. o., Lužice Funkce na pracovišti: Technik Mobil-veřejný: 602 757 611
E-mail: stanek@lutes.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Ing. František ČERVINEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 511 117 820
Adresa práce: Česká 592/1, 696 18 Lužice Funkce na pracovišti: Tajemník Mobil-veřejný: 606 796 983
E-mail: cervinek@luziceuhodonina.cz Poznámka: Fax:

Prušánky

Stanoviště: Hlavní 100/, 69621 Prušánky
Telefon: 518374125
E-mail: ou.prusanky@tiscali.cz
Jméno: Ing. Lubomír Zahradník Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 518374125
Adresa práce: Hlavní 100, 696 21 Prušánky Funkce na pracovišti: starosta obce Prušánky Mobil-veřejný: 724055318
E-mail: starosta@obecprusanky.cz Poznámka: Fax: 518374112
Jméno: Jan Nosek Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 518374125
Adresa práce: Prušánky, Hlavní 100 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 602193843
E-mail: mistostarosta@obecprusanky.cz Poznámka: Fax: 518374112
Jméno: Petr Zálešák Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 608368000
Adresa práce: Prušánky Funkce na pracovišti: OSVČ Mobil-veřejný:
E-mail: zalesak@me.com Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav Bůšek Funkce v komisi: člen Telefon práce: 723830107
Adresa práce: Prušánky Funkce na pracovišti: Technik Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Člen JSDH Fax:
Jméno: Mgr. Luďka Trechová Funkce v komisi: člen Telefon práce: 776063232
Adresa práce: ZŠ Prušánky Funkce na pracovišti: Učitelka Mobil-veřejný:
E-mail: l.trechova@seznam.cz Poznámka: Fax:

Starý Poddvorov

Stanoviště: 230/, 69616 Starý Poddvorov
Telefon: 518372123
E-mail: starosta@poddvorov.cz
Poznámka: PKOb není ustanovena
Jméno: Ing. Ivo Padalík Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 518372031
Adresa práce: Starý Poddvorov 230 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 725111217
E-mail: starosta@poddvorov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Očenášek Tomáš Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 518372123
Adresa práce: Starý Poddvorov 230 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 724162263
E-mail: mistostarosta@poddvorov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marie Pospíšilová DiS. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518373088
Adresa práce: Starý Poddvorov 230 Funkce na pracovišti: učetní obce Mobil-veřejný:
E-mail: ucetni@poddvorov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Františka Bílková Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518372123
Adresa práce: Starý Poddvorov 230 Funkce na pracovišti: administrativa Mobil-veřejný:
E-mail: obec@poddvorov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vladimír Kašík Funkce v komisi: člen Telefon práce: 723115625
Adresa práce: Starý Poddvorov 230 Funkce na pracovišti: správce ČOV a sběrného dvora, technický pracovník Mobil-veřejný:
E-mail: sbernydvur.sp@poddvorov.cz Poznámka: Fax: