Zobrazit:

Dešná

Stanoviště: 88/, 76315 Dešná
Telefon: 577986365,724179044
E-mail: deshna@volny.cz
Jméno: RNDr. Dagmar DAŇKOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577 986 365
Adresa práce: OÚ Dešná 88, 763 15 Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: 724 179 044
E-mail: deshna@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan MANĎÁK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577 986 365
Adresa práce: OÚ Dešná 88, 763 15 Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: deshna@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. arch. Václav JELÍNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice pod Hostýnem Funkce na pracovišti: projektant Mobil-veřejný: 608 770 416
E-mail: vaclavjelinek@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Stanislav TYL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 724 235 024
Adresa práce: OMNITHERM, a.s., Václavovická 134, 739 34 Václavovice Funkce na pracovišti: manager Mobil-veřejný:
E-mail: stanislav.tyl@email.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan ŠVESTKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 112 450
Adresa práce: VLW, spol. s r.o., Žleby 95, 763 02 Zlín Funkce na pracovišti: servisní technik Mobil-veřejný:
E-mail: milan.svestka@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel BENETIN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 006 870
Adresa práce: Nádražní 1136, 763 12 Vizovice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: p.benetin@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radek KVĚTÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 986 365
Adresa práce: TRIMILL, a.s., Jasenice 2061, 755 01 Vsetín Funkce na pracovišti: elektrikář Mobil-veřejný:
E-mail: radekkvetak@seznam.cz Poznámka: Fax:

ORP Vizovice

Stanoviště: Masarykovo náměstí 1007/, 76312 Vizovice
Telefon: 577599100
E-mail: sekretariat@vizovice.eu
Jméno: Bc. Silvie DOLANSKÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577 599 100
Adresa práce: Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: 724 180 006
E-mail: silvie.dolanska@vizovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. David MAZŮREK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 724 182 885
Adresa práce: Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 724 182 885
E-mail: david.mazurek@vizovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Petra KOVÁŘOVÁ Funkce v komisi: 1. místopředseda, ved. 1.směny Telefon práce: 725 756 788
Adresa práce: MěÚ Vizovice, Masarykovo n. 1007, 763 12 Vizovice Funkce na pracovišti: vedoucí odboru přestupkového a správního Mobil-veřejný: 725 756 788
E-mail: petra.kovarova@vizovice.eu Poznámka: vedoucí směny Fax: 577599160
Jméno: Bc. Karel JURČÁK Funkce v komisi: 2. místopředseda, ved. 2. směny Telefon práce: 725 756 788
Adresa práce: Masarykovo náměstí 1007, Vizovice Funkce na pracovišti: referent odboru přestupkového a správního Mobil-veřejný: 777 471 196
E-mail: karel.jurcak@vizovice.eu Poznámka: vedoucí směny Fax: 577599160
Jméno: Ing. David HÁBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 725 756 788
Adresa práce: Masarykovo náměstí 1007, Vizovice Funkce na pracovišti: vedoucí OŽÚ Mobil-veřejný: 777 471 144
E-mail: david.haba@vizovice.eu Poznámka: Fax: 577599160
Jméno: Ing. Martin PACOŇ Funkce v komisi: zástupce tajemníka PK Telefon práce: 777 471 190
Adresa práce: MěÚ Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru životního prostředí Mobil-veřejný: 777 471 190
E-mail: martin.pacon@vizovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří ŽŮREK, DiS. Funkce v komisi: ÚO HZS Telefon práce: 604 820 140
Adresa práce: HZS Zlín Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: npor., Mgr. Přemysl ZVONEK Funkce v komisi: kontaktní osoba PČR Telefon práce: 974 666 740
Adresa práce: Slušovská 425, 763 12 Vizovice Funkce na pracovišti: vedoucí Mobil-veřejný:
E-mail: zl.oop.vizovice.evidence@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav FOUKAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 105 973
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. Funkce na pracovišti: vedoucí provozu provozu Zlín Mobil-veřejný: 607 747 034
E-mail: foukal@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr SMILEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 736 655 721
Adresa práce: JSDH Vizovice Funkce na pracovišti: člen, velitel jednotky SDH Mobil-veřejný: 736 655 721
E-mail: petr.smilek5@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. , LL.M. Jana FÚSIKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 724 182 884
Adresa práce: Masarykovo náměstí 1007 Funkce na pracovišti: Tajemnice Mobil-veřejný: 724 182 884
E-mail: jana.fusikova@vizovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Veronika ŠENOVSKÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 957 414
Adresa práce: U Skláren 781, 755 01 Vsetín Funkce na pracovišti: správce toků rajonu 714 Mobil-veřejný: 725 129 669
E-mail: veronika.senovska@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan JORDÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Zlínská 372, 763 12 Vizovice Funkce na pracovišti: ředitel TSMV, p.o. Mobil-veřejný: 739 204 910
E-mail: tsmv@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš KŘEPELKA Funkce v komisi: informatik Telefon práce: 602 114 425
Adresa práce: Masarykovo náměstí 1007, Vizovice Funkce na pracovišti: informatik Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.krepelka@vizovice.eu Poznámka: Fax: 577599160
Jméno: Zdeňka HAJDÍKOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 777 471 114
Adresa práce: Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice Funkce na pracovišti: pracovnice podatelny Mobil-veřejný: 777 471 114
E-mail: zdenka.hajdikova@vizovice.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Lenka MIKOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 777 471 171
Adresa práce: Masarykovo náměstí 1007, Vizovice Funkce na pracovišti: referent odboru přestupkového a správního Mobil-veřejný: 777 471 171
E-mail: lenka.mikova@vizovice.eu Poznámka: Fax: 577599160
Jméno: Tomáš LUTONSKÝ Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce:
Adresa práce: JSDH Vizovice, Nábřežní 993, Vizovice Funkce na pracovišti: Velitel JSDH Vizovice Mobil-veřejný: 737 975 831
E-mail: lutonskytomas@seznam.cz Poznámka: Fax:

Krajská povodňová komise Zlínského Kraje

Stanoviště: třída Tomáše Bati 21/, 761 90 Zlín
Telefon: 577043111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz
Jméno: Ing. Radim HOLIŠ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577 043 100
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: hejtman Zlínského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: radim.holis@zlinskykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dana ZÁPECOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577 043 357
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: dana.zapecova@zlinskykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Hana ANČINCOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577 043 120
Adresa práce: tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: hana.ancincova@zlinskykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Robert PEKAJ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 577 043 157
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Krizové plánování, prevence závažných havárií Mobil-veřejný:
E-mail: robert.pekaj@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marcela LUCOVÁ Funkce v komisi: zástupce tajemníka PK Telefon práce: 577 043 359
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: referent na úseku vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: marcela.lucova@zlinskykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Dagmar VODÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 366
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: referent na úseku vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: dagmar.vodakova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk.Ing. Petr POTYKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 458 801
Adresa práce: KVV Zlín, Štefánikova 167, 760 30 Zlín Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 602 159 013
E-mail: potykap@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman PILAŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 571 484 012
Adresa práce: VaK Vsetín, a.s., Jasenická 1116, 755 11 Vsetín Funkce na pracovišti: ředitel společnosti VaK Vsetín, a. s. Mobil-veřejný:
E-mail: roman.pilar@vakvs.cz Poznámka: Fax: 571431910
Jméno: Ing. Ivana SLOVÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 383
Adresa práce: Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 731 555 064
E-mail: ivana.slovakova@zlinskykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Robert OLŠA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 258
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, TřT.Bati 21 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce HW a SW Mobil-veřejný:
E-mail: robert.olsa@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin NOVÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 233
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Dopravní obslužnost Mobil-veřejný: 731 555 233
E-mail: martin.novak@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Martina REKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 161
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje , Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Pracovník pro evidenci věcných prostředků a ekonomiku Mobil-veřejný:
E-mail: martina.rekova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: František MIKULIČKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 226
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce 21. budovy Mobil-veřejný:
E-mail: frantisek.mikulicka@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Vladimír DOSTÁLEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 191
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Redaktorská činnost Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.dostalek@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Vít RUŠAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 670 200
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: vit.rusar@zlk.izscr.cz Poznámka: Fax: 950670333
Jméno: MUDr. Eva SEDLÁČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 006 711
Adresa práce: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: Ředitelka - vedoucí služebního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: khs@khszlin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., JUDr. Jaromír TKADLEČEK, MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 661 220
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637, 760 01 Funkce na pracovišti: Ředitel krajského ředitelství Mobil-veřejný:
E-mail: krpz.kr.sekretariat@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lubomír TRACHTULEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 530 140
Adresa práce: Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: ředitel SVaK Uherské Hradiště, a.s. Mobil-veřejný:
E-mail: lubomir.trachtulec@svkuh.cz Poznámka: Fax: 572551118
Jméno: Ing. Zdeněk VACULÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 255
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Správce aplikací Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.vaculik@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana VALOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 232
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.BAti 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Hospodářská správa Mobil-veřejný:
E-mail: jana.valova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jan VANDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 195
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Organizační pracovník tiskového oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.vandik@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr JANÁL, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 421 020
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Brno Mobil-veřejný:
E-mail: petr.janal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Karel VAŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 956 942 355
Adresa práce: Březnická 5659, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: vedoucí správy tok, povodí Moravy Mobil-veřejný:
E-mail: karel.vasek@lesycr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr TUŠIL, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 900 205
Adresa práce: ČHMÚ, K myslivně3/2182, Ostrava Funkce na pracovišti: ředitel pobočky Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: petr.tusil@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Mgr. Kamila ČÍŽOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 149
Adresa práce: tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: výkon činnosti na úseku prevence závažných havárií Mobil-veřejný: 731 555 265
E-mail: kamila.cizova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jakub JANDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 805
Adresa práce: tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: státní správa v oblasti zdravotnictví Mobil-veřejný: 731 555 062
E-mail: jakub.janda@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ivan MUDRÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 124 226
Adresa práce: Funkce na pracovišti: manažer provozu odpadní voda Mobil-veřejný:
E-mail: ivan.mudrak@vodarnazlin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MVDr. Michal KAMARÁD Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 009 633
Adresa práce: Krajská veterinární stanice, Lazy V 654, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: ředitel sekce KVS SVS pro Zlínský kraj Mobil-veřejný:
E-mail: m.kamarad.kvsz@svscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Monika FILÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 169
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Pracovník pro vojenské zákony Mobil-veřejný:
E-mail: monika.pulova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bronislav MALÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 044 200
Adresa práce: Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín Funkce na pracovišti: ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Mobil-veřejný: 577 212 829
E-mail: maly@rszk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petra VRANKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 230
Adresa práce: tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení hopodářské správy Mobil-veřejný:
E-mail: petra.vrankova@zlinskykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana KÁČEROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 350
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: vedoucí odboru život. prostř. a zemědělství Mobil-veřejný: 731 555 274
E-mail: jana.kacerova@zlinskykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Jitka CHOBOTOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 245
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Hospodářská správa Mobil-veřejný:
E-mail: jitka.chobotova@zlinskykraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel NOSÁLEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 533
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Státní správa na pozemních komunikacích Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.nosalek@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk FLORIÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 376
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Ved. odd. zemědělství, lesního hosp., myslivosti a ryb. Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel CENEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 572 552 716
Adresa práce: PMO, Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště Funkce na pracovišti: ředitel závodu Střední Morava Mobil-veřejný:
E-mail: sekretariatzsm@pmo.cz Poznámka: Fax: 572540808
Jméno: Ing., Bc. Tomáš BAMBUCH Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 043 804
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: Stížnosti a podání, ÚZK, kontrolní činnost Mobil-veřejný:
E-mail: tomas.bambuch@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Soňa LIČKOVÁ Funkce v komisi: tiskový mluvčí Telefon práce: 577 043 190
Adresa práce: tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Funkce na pracovišti: tisková mluvčí Mobil-veřejný:
E-mail: sona.lickova@kr-zlinsky.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076

Slušovice

Stanoviště: nám. Svobody 25/, 76315 Slušovice
Telefon: 577983344
E-mail: mesto@slusovice.cz
Jméno: Ing. Petr HRADECKÝ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 577 983 344
Adresa práce: MěÚ Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@slusovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan FENYK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 577 983 344
Adresa práce: MěÚ Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@slusovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Hana DAŇKOVÁ Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 577 983 344
Adresa práce: MěÚ Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Funkce na pracovišti: asistentka starosty Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jaroslav VÁLEK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 577 983 379
Adresa práce: MěÚ Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Funkce na pracovišti: Služby města - ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: vak@slusovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan NOVÁK Funkce v komisi: kontaktní osoba HZS Telefon práce: 777 764 247
Adresa práce: SDH města Slušovice, Dlouhá 34, 763 15 Slušovice Funkce na pracovišti: starosta SDH Slušovice Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří FIŠNAR Funkce v komisi: kontaktní osoba HZS Telefon práce: 731 169 579
Adresa práce: SDH města Slušovice, Dlouhá 34, 763 15 Slušovice Funkce na pracovišti: člen SDH Slušovice Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Ivo HERMAN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 983 379
Adresa práce: MěÚ Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Funkce na pracovišti: Služby města řidič Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Matúš HUTŤA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 983 379
Adresa práce: MěÚ Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Funkce na pracovišti: Správa majetku města Slušovice Mobil-veřejný:
E-mail: hutta@slusovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Marie NOVÁKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: členka SDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Petr VAJDÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 732 598 096
Adresa práce: MěÚ Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Funkce na pracovišti: Služby města Slušovice - pracovník Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jarmila HOLÍKOVÁ Funkce v komisi: administrativní pracovnice Telefon práce: 577 981 376
Adresa práce: MěÚ Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Funkce na pracovišti: matrikářka Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Michal NOVÁK Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce: 732 175 562
Adresa práce: SDH města Slušovice, Dlouhá 34, 763 15 Slušovice Funkce na pracovišti: velitel SDH Slušovice Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Všemina

Stanoviště: Všemina 162/, 763 15 Všemina
Telefon: 577986151,724182900
E-mail: podatelna@obecvsemina.cz
Jméno: Vlastimil KOLAŘÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 603 277 017
Adresa práce: Obecní úřad Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@obecvsemina.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Alois GARGULÁK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 604 126 966
Adresa práce: Greiner packaging Slušovice s.r.o. Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: gargulaka@seznam.cz Poznámka: velitel JSDHO Fax:
Jméno: Ing. Lukáš TURNA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 732 602 226
Adresa práce: Lados a.s., Lípa 276, 763 11 Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: turna@email.cz Poznámka: místostarosta Fax:
Jméno: Marta KORYTAROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 774 498 787
Adresa práce: ZŠ Všemina Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 774 498 787
E-mail: korytarovamarta@seznam.cz Poznámka: místostarostka Fax:
Jméno: Ing. Pavel ŠUSTÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 724 563 597
Adresa práce: Moravský peněžní ústav Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: pavel.sustacek@centrum.cz Poznámka: Velitel družstva JSDHO Fax:
Jméno: Martin SKOVAJSA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 604 295 363
Adresa práce: fy LADOS Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: martinskovajsa@seznam.cz Poznámka: Velitel družstva JSDHO Fax:
Jméno: Alois POLÁŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 776 217 268
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: polave@seznam.cz Poznámka: starosta SDH Fax:
Jméno: Alois TOMŠŮ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 737 931 346
Adresa práce: ZAPA Beton Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: alois.tomsu@seznam.cz Poznámka: velitel SDH Fax:
Jméno: Ludmila JANČOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 577 986 151
Adresa práce: Obecní úřad Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: lijancova@seznam.cz Poznámka: Fax: