Zobrazit:

Citov

Stanoviště: Citov 14 /, 751 03 Citov
Telefon: 581741625
E-mail: podatelna@obeccitov.cz
Jméno: Jaromír OTÁHAL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 581 741 625
Adresa práce: Obecní úřad Citov, Citov 14, 751 03 Brodek u Přerova Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný: 602 514 361
E-mail: ou@obeccitov.cz Poznámka: Fax: 581741625
Jméno: Ing. Dalibor ŠEFČÍK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 581 741 625
Adresa práce: Obecní úřad Citov, Citov 14, 751 03 Brodek u Přerova Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: dalibor.sefcik@volny.cz Poznámka: Fax:
Jméno: ml. Jaroslav MEDEK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: jmedek@seznam.cz Poznámka: velitel JSDHO Fax:
Jméno: Bc. Vít NAVRÁTIL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: navratil.vit@seznam.cz Poznámka: provozovatel MVE Fax:
Jméno: Miroslav ČEPELÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: cepelakmiroslav@seznam.cz Poznámka: starosta SDH Fax:

ORP Přerov

Stanoviště: K Moštěnici 375/9a, 750 02 Přerov
Telefon: 581268111,950781018
E-mail: povodnova.komise@prerov.eu
Jméno: Ing. Petr VRÁNA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 581 268 410
Adresa práce: nám. T. G. Masaryka 2, 750 11 Přerov Funkce na pracovišti: primátor Mobil-veřejný:
E-mail: primator@prerov.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ivana HŘIBOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 581 268 231
Adresa práce: Bratrská 709/34, Přerov 750 11 Funkce na pracovišti: vedoucí odd. vod. hosp. a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: ivana.hribova@prerov.eu Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Pavel JULIŠ Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 581 268 232
Adresa práce: Bratrská 709/34, 750 11 Přerov Funkce na pracovišti: vedoucí Odboru stavebního úřadu a ŽP Mobil-veřejný: 602 788 236
E-mail: pavel.julis@prerov.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zuzana PECOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 581 268 535
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Funkce na pracovišti: úředník odd. vodního hospod. a zemědělství Mobil-veřejný: 728 939 013
E-mail: zuzana.pecova@prerov.eu Poznámka: Fax: 581738613
Jméno: VELITEL SMĚNY MĚST. POLICIE PŘEROV Funkce v komisi: člen Telefon práce: 156,581268417
Adresa práce: nám. T. G. Masaryka 1 Funkce na pracovišti: stálá služba Mobil-veřejný: 606 657 767
E-mail: policie@prerov.eu Poznámka: Fax: 581268416
Jméno: Marek RYBAŘÍK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 581 268 149
Adresa práce: Blahoslavova 3, Přerov Funkce na pracovišti: úředník (odbor správy majetku a kom. služeb) Mobil-veřejný:
E-mail: marek.rybarik@prerov.eu Poznámka: Fax: 581268444
Jméno: Ing. Ivana DVORŠŤÁKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 581 268 534
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 720 938 900
E-mail: ivana.dvorstakova@prerov.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radek OCELKA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 781 062
Adresa práce: Přerov, K Moštěnici 375/9a Funkce na pracovišti: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov Mobil-veřejný:
E-mail: radek.ocelka@hzscr.cz Poznámka: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Fax:
Jméno: Mjr., Mgr. David NERADIL Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 778 290
Adresa práce: U Výstaviště 3183/18, 751 52 Přerov Funkce na pracovišti: KŘP OLK ÚO Přerov – vrchní komisař Mobil-veřejný: 725 133 511
E-mail: david.neradil@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Martin JUREČKA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 581 200 491
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., provoz Přerov - 9.května 3123/109 Funkce na pracovišti: pověřen vedením provozu Přerov Mobil-veřejný: 725 971 034
E-mail: jurecka@pmo.cz,provozprerov@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jaromír FOLTÝNEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 582 406 009
Adresa práce: Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov Funkce na pracovišti: Správa a silnic Ol. Kraje –Středisko údržby Jih Mobil-veřejný:
E-mail: foltynekj@ssok.cz,sujih@ssok.cz Poznámka: Fax: 582331616
Jméno: Ing. Jindřich MRVA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 581 201 329
Adresa práce: Šířava 21, Přerov Funkce na pracovišti: VaK Přerov a.s. - výrobně technický náměstek Mobil-veřejný:
E-mail: mrva@vakpr.cz Poznámka: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Fax:
Jméno: Ing. Eva DOSTALÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 581 268 536
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Funkce na pracovišti: úředník vod. hosp. a zemědělství Mobil-veřejný: 602 746 642
E-mail: eva.dostalikova@prerov.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Pavla TOMČÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 581 268 617
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Funkce na pracovišti: úředník odd. vod. hosp. a zemědělství Mobil-veřejný: 730 524 698
E-mail: pavla.tomcikova@prerov.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Marek HERMAN Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 581 268 541
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Funkce na pracovišti: pověřený vedoucí odd. vod. hosp. a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: marek.herman@prerov.eu Poznámka: Fax: 581738613
Jméno: Zdeněk DANĚK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 581 268 432
Adresa práce: nám.T.G.Masaryka 2 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení organizačního (kancelář primátora) Mobil-veřejný:
E-mail: zdenek.danek@prerov.eu Poznámka: Fax: 581268409
Jméno: Ing. Jaromír KLUKA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 581 268 625
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Funkce na pracovišti: úředník (odbor staveb. úřadu a život. pros.) Mobil-veřejný:
E-mail: jaromir.kluka@prerov.eu Poznámka: Fax: 581268279
Jméno: Aleš SKŘEČEK Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 581 268 643
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Funkce na pracovišti: úředník (odbor staveb. úřadu a život. pros.) Mobil-veřejný:
E-mail: ales.skrecek@prerov.eu Poznámka: Fax: 581268279
Jméno: Bc. Lenka CHALUPOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 581 268 412
Adresa práce: nám.T.G.Masaryka 2, Přerov Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení KOM (kancelář primátora) Mobil-veřejný:
E-mail: lenka.chalupova@prerov.eu Poznámka: Fax: 581268409
Jméno: Jan ŠTAJNAR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 581 268 469
Adresa práce: Bratrská 34, 750 11 Přerov Funkce na pracovišti: úředník (Odbor správy majetku a komun. služeb) Mobil-veřejný: 774 396 003
E-mail: jan.stajnar@prerov.eu Poznámka: Fax: 581268444
Jméno: Ing. Eva KOUSALOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 581 268 276
Adresa práce: Přerov Blahoslavova 3 Funkce na pracovišti: úřednice (Odbor správy majetku a komun. služeb) Mobil-veřejný:
E-mail: eva.kousalova@prerov.eu Poznámka: Fax:
Jméno: Marek KOUTNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 581 268 711
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Funkce na pracovišti: úředník (odd. kriz. řízení) Mobil-veřejný:
E-mail: marek.koutny@prerov.eu Poznámka: Fax: 581738613

Krajská povodňová komise Olomouckého kraje

Stanoviště: Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc
Telefon: 585508831
E-mail: posta@olkraj.cz
Jméno: Ing. Josef SUCHÁNEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 585 508 847
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: hejtman Mobil-veřejný:
E-mail: hejtman@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 585 508 150
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: 1. náměstek hejtmana Mobil-veřejný:
E-mail: i.slavotinek@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Bc. Pavel TUČEK Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 585 508 831
Adresa práce: Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: tajemník bezpečnostní rady Mobil-veřejný:
E-mail: p.tucek@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radoslav KOSEK Funkce v komisi: zástupce tajemníka PK Telefon práce: 585 508 820
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: referent pro obranné plánování Mobil-veřejný:
E-mail: r.kosek@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Radek PEKAŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 657 512
Adresa práce: Povodí Odry, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava Funkce na pracovišti: ředitel závodu 1 Opava Mobil-veřejný:
E-mail: opa_reditel.sekretariat@pod.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jitka HEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 508 402
Adresa práce: Jeremenkova 1211/40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 722 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP a zemědělství Mobil-veřejný:
E-mail: j.hejlova@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Petr TOMÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 761 222
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: petr.tomanek@pcr.cz Poznámka: Fax: 974161900
Jméno: RNDr. Petr LOYKA, CSc. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 588 488 310
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí odboru Mobil-veřejný: 606 705 971
E-mail: petr.loyka@olomouc.eu Poznámka: Fax: 588488313
Jméno: plk., Ing. Karel KOLÁŘÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 770 020
Adresa práce: HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel HZS Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: olk.reditel@hzscr.cz Poznámka: Fax: 950770001
Jméno: Ing. David FÍNA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 637 307
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: technicko - provozní ředitel Mobil-veřejný:
E-mail: fina@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lucie MICHALOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 508 395
Adresa práce: Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: l.michalova@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Lenka PEŠÁKOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 719 246
Adresa práce: Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitelka KHS Mobil-veřejný:
E-mail: reditel@khsolc.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr TUŠIL, Ph.D., MBA. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 900 205
Adresa práce: K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: petr.tusil@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: RNDr. Roman VOLNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 596 900 268
Adresa práce: K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava-Poruba Funkce na pracovišti: vedoucí region. předpověd. pracoviště ČHMÚ Ostrava Mobil-veřejný:
E-mail: roman.volny@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., Ing. et Martin ŠMÍDA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 585 508 850
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc Funkce na pracovišti: uvolněný člen Rady Olomouckého kraje Mobil-veřejný:
E-mail: m.smida@olkraj.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. gšt. Tomáš ŠPOK, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 401 900
Adresa práce: Krajské vojenské velitelství Olomouc, Dobrovského 6, 779 00 Olomouc Funkce na pracovišti: ředitel Krajského vojenského velitelství Olomouc Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: spokt@army.cz Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:

Brodek u Přerova

Stanoviště: Masarykovo náměstí 13/, 75103 Brodek u Přerova
Telefon: 581741004
E-mail: obec@brodekuprerova.cz
Jméno: Ing. Roman ZBOŽÍNEK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 581 741 617
Adresa práce: Masarykovo náměstí 13, 751 03 Brodek u Přerova Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 603 169 326
E-mail: starosta@brodekuprerova.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslava OMELKOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 581 701 040
Adresa práce: Masarykovo náměstí 13, 751 03 Brodek u Přerova Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 724 134 492
E-mail: mistostarosta@brodekuprerova.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Aleš DRELICH Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen JSDH Mobil-veřejný:
E-mail: drelichales@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jana PŘIKRYLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 581 701 206
Adresa práce: Masarykovo náměstí 13, 751 03 Brodek u Přerova Funkce na pracovišti: účetní Mobil-veřejný:
E-mail: prikrylova@brodekuprerova.cz Poznámka: Fax:

Dub nad Moravou

Stanoviště: Brodecká 1/, 78375 Dub nad Moravou
Telefon: 585964262
E-mail: obec@dubnadmoravou.cz
Jméno: Ing. Ivo ČEČMAN Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 583 034 724
Adresa práce: Úřad městyse Dub nad Moravou, Brodecká 1, 783 75 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 178 505
E-mail: starosta@dubnadmoravou.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Pavel RYCHLÝ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 602 657 994
E-mail: pav.rychly@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Rostislav BABUŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel JSDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan SOUŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Hana PEŘINOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: kulturni.centrum@dubnadmoravou.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jan SKŘÍPSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: j.skripsky@seznam.cz Poznámka: Fax:

Majetín

Stanoviště: Lipová 25/, 75103 Majetín
Telefon: 581741740
E-mail: obec@majetin.cz
Jméno: Miroslava ZAVADILOVÁ Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 581 741 740
Adresa práce: Obecní úřad Majetín, Lipová 25 Funkce na pracovišti: starostka Mobil-veřejný: 606 853 435
E-mail: obec@majetin.cz,starosta@majetin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Monika DAVIDOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 581 741 740
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný: 773 788 475
E-mail: mistostarosta@majetin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav CHARVÁT Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 724 178 425
E-mail: mmirko@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radovan KOUTNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: koramaj@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zuzana HORMAŇSKÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 581 741 740
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 603 352 343
E-mail: ucetni@majetin.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr KYSELÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 733 719 233
E-mail: petr.kysely.maj@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan MALČÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: milanmalcik@email.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaromír PROCHÁZKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: ing.prochazka1@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Kateřina SLÉHOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: katerina.slehova@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Lubomír ŠMÍDA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Resta, s.r.o. Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Lubomir.Smida@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří MALINA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 731 161 479
E-mail: grago@seznam.cz Poznámka: Fax:

Rokytnice

Stanoviště: Rokytnice 143/, 75104 Rokytnice
Telefon: 581211837
E-mail: obec@obecrokytnice.cz
Jméno: Kamil MALENDA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 581 211 837
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 725 131 256
E-mail: starosta@obecrokytnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jindřiška SCHMIDTOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 724 805 303
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: mistostarosta@obecrokytnice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr OBRTEL Funkce v komisi: tajemník Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 777 129 680
E-mail: petr.obrtel@povys.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef BOCHŇÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 603 233 034
E-mail: josef.bochnak1@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr KRATOCHVÍL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 737 427 785
E-mail: petr01kratas@seznam.cz Poznámka: Fax:

Troubky

Stanoviště: Dědina 286/29, 75102 Troubky
Telefon: 581299211
E-mail: podatelna@troubky.cz
Jméno: Mgr. Martin FRGAL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 581 299 215
Adresa práce: OÚ Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 737 260 606
E-mail: starosta@troubky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslav POSPÍŠIL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 581 299 219
Adresa práce: OÚ Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 739 021 800
E-mail: mistostarosta@troubky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Petr BŘEZINA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Zaměstnanec HZS Olomouckého kraje a velitel JSDHO Troubky Mobil-veřejný:
E-mail: p.brezina@gmail.com Poznámka: Fax:
Jméno: Hana OBRTELOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 581 299 212
Adresa práce: OÚ Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky Funkce na pracovišti: úřednice a knihovnice Mobil-veřejný:
E-mail: hana.obrtelova@troubky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vlastimil ZATLOUKAL Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Zástupce velitele JSDHO Troubky Mobil-veřejný:
E-mail: vlastikz@centrum.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel KAMELANDR Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel družstva JSDHO Troubky Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Lukáš BÁLINT Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: zaměstnanec HZS Olomouckého kraje a strojník JSDHO Troubky Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Emil SMOLKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: člen JSDHO Troubky Mobil-veřejný:
E-mail: smolkae@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vladimíra ROZSYPALOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 581 299 217
Adresa práce: OÚ Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky Funkce na pracovišti: hlavní ekonomka Mobil-veřejný:
E-mail: vladimira.rozsypalova@troubky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Hana KAMELANDROVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 581 299 210
Adresa práce: OÚ Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky Funkce na pracovišti: účetní a úřednice Mobil-veřejný:
E-mail: hana.kamelandrova@troubky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Monika HRUŠKOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: OÚ Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troubky Funkce na pracovišti: uklízečka OÚ Mobil-veřejný:
E-mail: monika.hruskova@troubky.cz Poznámka: Fax: