Povodňový plán obce Poříčí u Litomyšle-nPOVODŇOVÝ PLÁN obce Poříčí u Litomyšle-n

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: ; ze dne 07. 03. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Poříčí u Litomyšle, Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 05. 2023
offline verze 09. 05. 2023
digitalizovaná verze 09. 05. 2023
databáze POVIS 09. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i