Plán spojení obce Velký Beranov


Zobrazit:

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421022
e-mail: ivana.cerna@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČERNÁ Ivana Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení hydrologie 541 421 022 ivana.cerna@chmi.cz

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421072
e-mail: munster@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MÜNSTER Petr Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí odd. reg. předp. pracoviště 541 421 072 munster@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421031
e-mail: filip.chuchma@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CHUCHMA Filip RNDr., Ph.D. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie 541 421 031 filip.chuchma@chmi.cz

HZS - stanice Jihlava

Sokolovská 2/3064, 58601 Jihlava
telefon: 950271111
fax: 950271199
e-mail: vd.jihlava@hasici-vysocina.cz
www: http://www.hzscr.cz/hzs-kraje-vysocina.aspx http://www.hzscr.cz/hzs-kraje-vysocina.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POUL Jaromír mjr. Mgr. Bc. Sokolovská 2, Jihlava, 586 01 velitel stanice Jihlava 775 109 602 950 271 101 jaromir.poul@hasici-vysocina.cz

HZS - Územní odbor Jihlava

Sokolovská 3064/2, 58601 Jihlava
telefon: 950271111
fax: 950271199
e-mail: petr.kotinsky@hasici-vysocina.cz
www: http://www.hzscr.cz/hzs-kraje-vysocina.aspx http://www.hzscr.cz/hzs-kraje-vysocina.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOTINSKÝ Petr Ing. plk., Ph.D. HZS KV - Územní odbor Jihlava, Sokolovská 3064/2 ředitel ÚO Jihlava 724 178 411 950 271 110 petr.kotinsky@hasici-vysocina.cz

HZS Kraje Vysočina

Ke Skalce 32, 58604 Jihlava
telefon: 950270111
e-mail: spisovna@hasici-vysocina.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/krajske-reditelstvi-597242.aspx https://www.hzscr.cz/clanek/krajske-reditelstvi-597242.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
NĚMEC Jiří plk. Mgr HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava ředitel HZS Kraje Vysočina 950 270 150 jiri.nemec@hasici-vysocina.cz

JSDH Velký Beranov

Velký Beranov 58, 58821 Velký Beranov
telefon: 606680501,608850979
e-mail: sdh.velkyberanov@seznam.cz
www: https://sdh-velky-beranov.webnode.cz/ https://sdh-velky-beranov.webnode.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Vrzáček Josef 606680501 sdh.velkyberanov@seznam.cz

Obvodní oddělení PČR Polná

Husovo náměstí 15, 58813 Polná
telefon: 974266701
fax: 974266708
e-mail: ji.oop.polna.sekret@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-polna-181453.aspx https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-polna-181453.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Konečný Martin npor., DiS 567212333 ji.oop.polna@mvr.cz

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina

Vrchlického 2627/46, 58724 Jihlava
telefon: 974261111
fax: 974261700
e-mail: krpj.k.podat@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-378604.aspx https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-378604.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TROJÁNEK Miloš brig. gen. Mgr PČR krajské ředitelství, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava ředitel 974 261 229 krpj.kr.sekret@pcr.cz
SEHNAL Karel plk. Mgr. PČR krajské ředitelství, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava náměstek ředitele pro vnější službu 974 261 231 krpj.v.sekret@pcr.cz

Policie ČR, Územní odbor Jihlava

Vrchlického 2627/46, 58724 Jihlava
telefon: 974266229
fax: 974261900
e-mail: ji.sekret@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx?area=jm3&docid=731&nid=11371&num=2 https://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx?area=jm3&docid=731&nid=11371&num=2

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
INDRA Aleš plk. PhDr. 974 266 111 974 266 229 ji.sekret@pcr.cz

Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje, provoz Jihlava

Mlýnská 37, 58601 Jihlava
telefon: 567302286/541637602
e-mail: provozjihlava@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/ http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KULT Jindřich Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava, Mlýnská 37, Jihlava Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava 567 302 286 kult@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541211737
e-mail: viskot@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/ http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje

Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
telefon: 541 637 602
fax: 541 211 403
e-mail: sekretariatzd@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/ http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KUTÍLKOVÁ Marie Ing. Závod Dyje, Husova 760, 675 71 ředitelka závodu Dyje 541 637 602 sekretariatzd@pmo.cz

Lesy ČR, s. p. - Příslušný správce vodních toků Dočkal Filip

Jezuitská 13, 60200 Brno
telefon: 725257847
e-mail: filip.dockal@lesycr.cz
www: https://stdyje.lesycr.cz/ https://stdyje.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DOČKAL Filip Hálkova 4, 674 01 Třebíč správce toku 725 257 847 filip.dockal@lesycr.cz

Lesy ČR, s. p., OŘ Vysočina

Lidická kolonie 39, 586 01 Jihlava
telefon: 956943111
e-mail: or943@lesycr.cz
www: https://orvysocina.lesycr.cz/ https://orvysocina.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HOLENKA František Ing. Lidická kolonie 39, 586 01 Jihlava ředitel OŘ Vysočina 725 257 899 956 943 301 frantisek.holenka@lesycr.cz

ZZS Kraje Vysočina

Vrchlického 61, 58601 Jihlava
telefon: 567571245
fax: 567302414
e-mail: filova.v@zzsvysocina.cz
www: https://www.zzsvysocina.cz/ https://www.zzsvysocina.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FILOVÁ Vladislava Ing. ZZS Kraje Vysočina, Vrchlického 61, 586 01 Ředitelka organizace 567 571 244 filova.v@zzsvysocina.cz

Oblastní spolek ČČK Jihlava

Vrchlického 2497/57, 58601 Jihlava
telefon: 721347377
e-mail: jihlava@cervenykriz.eu

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BABICKÁ Marie Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava ředitelka 721 347 377 jihlava@cervenykriz.eu

Nemocnice Jihlava

Vrchlického 59, 58633 Jihlava
telefon: 567157111,567157668
fax: 567301212
e-mail: podatelna@nemji.cz
www: https://www.nemji.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=427000&id_u=1030&tzv=2&p1=1235 https://www.nemji.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=427000&id_u=1030&tzv=2&p1=1235

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VELEV Lukáš MUDr., MHA. Vrchlického 59, 586 33 Jihlava ředitel 731 430 488 567 157 150 velevl@nemji.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - oddělení ochrany vod

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545545111,731405100(havárie)
fax: 545545100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/Oddeleni-ochrany-vod-9 http://www.cizp.cz/Oddeleni-ochrany-vod-9

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POKLUDOVÁ Jana Ing. Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno Vedoucí oddělení 541 213 948 jana.pokludova@cizp.cz
KLÍMA Jiří Ing. Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno zástupce vedoucí oddělení 545 545 204 jiri.klima@cizp.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545 545 111,731 405 100(havárie)
fax: 545 545 100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: https://cizp.cz/OI-Brno https://cizp.cz/OI-Brno

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
AUGUSTIN Tomáš Ing. Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno ředitel oblastního inspektorátu 545 545 101 tomas.augustin@cizp.cz

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě

Tolstého 15, 586 01 Jihlava
telefon: 567 564 551
fax: 567 564 579
e-mail: podatelna@khsjih.cz
www: http://www.khsjih.cz/kontakty-ji.php http://www.khsjih.cz/kontakty-ji.php

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BRYCHTA Milan Ing. Tolstého 15, 586 01 Jihlava ředitel odboru hygieny obecné a komunální 567 564 573 milan.brychta@khsjih.cz
PAVLASOVÁ Hana MUDr. Tolstého 15, 586 01 Jihlava Vedoucí oddělení protiepidemické 567 564 555 hana.pavlasova@khsjih.cz
PEČINKA Jan JUDr. Ředitel 567 564 550 jan.pecinka@khsjih.cz

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina - územní pracoviště Havlíčkův Brod

Štáflova 2003, 58001 Havlíčkův Brod
telefon: 569474211
fax: 569474210
e-mail: podatelna@hb.khsjih.cz
www: https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/11522 https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/11522

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VELEBA Šimon Ing. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina; územní pracoviště H.B. Štáflova 2003 vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 569 474 212 simon.veleba@hb.khsjih.cz

KVS SVS pro Kraj Vysočina

Rantířovská 94/22, 586 01 Jihlava
telefon: 567 570 240,720 995 209 - krizová linka
e-mail: epodatelna.kvsj@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/ https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VEJMELKA Božek MVDr. Rantířovská 94/22, 586 01, Horní Kosov, Jihlava Ředitel sekce KVS SVS pro Kraj Vysočina 567 570 242 b.vejmelka.kvsj@svscr.cz

Krajská veterinární správa - inspektorát Jihlava

Rantířovská 22, 58605 Jihlava
telefon: 567570247
e-mail: e.hejskova.kvsj@svscr.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HEJSKOVÁ Eva MVDr. Rantířovská 22, 58605, Jihlava vedoucí oddělení veterinární hygieny Jihlava 567 570 247 e.hejskova.kvsj@svscr.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina - oddělení vodního hospodářství

Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava
telefon: 564602267
e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz
www: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/kru http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/kru

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MIKYNA Jaroslav Mgr. Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 vedoucí oddělení vodního hospodářství 724 650 117 564 602 267 mikyna.j@kr-vysocina.cz

Magistrát Jihlava

Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava
telefon: 565591111
e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz
www: https://www.jihlava.cz/primatorka-mesta/os-38582/p1=103650 https://www.jihlava.cz/primatorka-mesta/os-38582/p1=103650

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOUBOVÁ Karolína MgA. Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava primátorka 565 591 600 primator@jihlava-city.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina

Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava
telefon: 564602111
fax: 564602420
e-mail: posta@kr-vysocina.cz
www: http://www.kr-vysocina.cz http://www.kr-vysocina.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KADLEC Zdeněk Mgr. Ing., dr. h. c. Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 ředitel krajského úřadu 724 650 114 564 602 250 kadlec.z@kr-vysocina.cz
MURÁRIK Jan Ing. Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 ved. odd. kriz. řízení a bezpečnosti 724 650 142 564 602 131 murarik.j@kr-vysocina.cz

Obec Malý Beranov

Malý Beranov 36, 58603 Malý Beranov
telefon: 567218702
fax: 567218702
e-mail: obec@maly-beranov.cz
www: http://www.maly-beranov.cz/Obecni%20Urad.htm http://www.maly-beranov.cz/Obecni%20Urad.htm

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Zach Martin Ing. Malý Beranov 36 starosta 731527423 731527423 starosta@maly-beranov.cz

Obec Puklice

Puklice 24, 58831 Puklice
telefon: 564565867,775647976
e-mail: puklice@ji.cz
www: http://www.obecpuklice.cz http://www.obecpuklice.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Pauzarová Kateřina Obecní úřad Puklice 24 588 31 Puklice starostka 775647976 564565867 puklice@ji.cz

Magistrát Jihlava - Vodoprávní úřad

Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava
telefon: 565593320
e-mail: jana.dohnalova@jihlava-city.cz
www: https://www.jihlava.cz/oddeleni-vodniho-hospodarstvi-vodopravni-urad/os-29141/p1=50136 https://www.jihlava.cz/oddeleni-vodniho-hospodarstvi-vodopravni-urad/os-29141/p1=50136

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DOHNALOVÁ Jana Ing. et Ing. MěÚ Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava Vedoucí vodoprávního oddělení 734 392 806 565 593 320 jana.dohnalova@jihlava-city.cz

Magistrát Jihlava - Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 97, 58601 Jihlava
telefon: 565591111
e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz
www: https://www.jihlava.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=5967&id_u=39531&p2=2 https://www.jihlava.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=5967&id_u=39531&p2=2

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RUSCHKOVÁ Katarína Ing. Masarykovo nám. 97/1, Odbor životního prostředí vedoucí OŽP 565 593 300 katarina.ruschkova@jihlava-city.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí a zemědělství

Seifertova 1876/24, 58733 Jihlava
telefon: 564602512,724650250
e-mail: horna.e@kr-vysocina.cz
www: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/kru http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/kru

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HORNÁ Eva Ing. Krajský úřad Kraje Vysočina, Seifertova 1876/24, 587 33 vedoucí odb. životního prostředí a zem. 724 650 250 564 602 512 horna.e@kr-vysocina.cz

Městys Luka nad Jihlavou

1. máje 76, 58822 Luka nad Jihlavou
telefon: 567219219
e-mail: e-podatelna@lukanadjihlavou.cz
www: https://www.lukanadjihlavou.cz/kontakt/ms-19477/p1=19477 https://www.lukanadjihlavou.cz/kontakt/ms-19477/p1=19477

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
WÖLFL Viktor Úřad Městyse Luka nad Jihlavou, 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou starosta 567 229 212 starosta@lukanadjihlavou.cz

VaS, a.s. - divize Jihlava

Žižkova 1867/93, 58629 Jihlava
telefon: 567569204,737221622-nepřetržitáslužba
e-mail: sekretariat@vasji.cz,dispecink@vasji.cz
www: https://vodarenska.cz/divize-jihlava/ https://vodarenska.cz/divize-jihlava/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VAS - JIHLAVA Dispečink Žižkova 93, 586 29 Jihlava 737 221 622 567 569 204 dispecink@vasji.cz
REMEŠ Bronislav Ing., Ph.D. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Žižkova 93, 586 01 Jihlava ředitel divize 602 468 881 567 569 202 remes@vasji.cz

Cestmistrovství Jihlava

Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
telefon: 567117173
e-mail: veleba.m@ksusv.cz
www: http://www.ksusv.cz/ http://www.ksusv.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VELEBA Milan Cestmistrovství Jihlava Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava 1 vedoucí cestmistrovství Jihlava 607 680 301 567 117 173 veleba.m@ksusv.cz

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.

Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
telefon: 567117158,567117100(dispečer)
e-mail: ksusv@ksusv.cz
www: http://www.ksusv.cz http://www.ksusv.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
NECID Radovan Ing. Kosovská 1122/16, 586 01 ředitel 777 101 710 567 117 159 radovan.necid@ksusv.cz

Potraviny Flop Zdeněk Vokoun

Velký Beranov 6, 58821 Velký Beranov
telefon: 608865686

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Vokoun Zdeněk Velký Beranov 6 , Velký Beranov , 588 21 608865686