Plán spojení obce Leština


Zobrazit:

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Ostrava

K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava
telefon: 596900268
e-mail: roman.volny@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VOLNÝ Roman RNDr. K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava-Poruba vedoucí region. předpověd. pracoviště ČHMÚ 596 900 268 roman.volny@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Ostrava

K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava
telefon: 596900237
e-mail: jan.unucka@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
UNUCKA Jan doc. RNDr., Ph.D. K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava-Poruba Vedoucí Oddělení hydrologie ČHMÚ Ostrava 596 900 237 jan.unucka@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava
telefon: 596900219
e-mail: pavel.lipina@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LIPINA Pavel Ing. K Myslivně 2182/3, 708 00 Ostrava-Poruba Vedoucí Oddělení meteor. a klimatologie ČHMÚ 596 900 219 pavel.lipina@chmi.cz

HZS - stanice Zábřeh

Zahradní 5, 78901 Zábřeh
telefon: 950786011
fax: 950786001
e-mail: zabreh@olk.izscr.cz
www: http://www.hzscr.cz/clanek/pozarni-stanice-zabreh.aspx http://www.hzscr.cz/clanek/pozarni-stanice-zabreh.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VEČEŘA Filip npor.Ing.Bc. ÚO HZS, Zahradní 5, 789 01 Zábřeh velitel ÚO HZS Zábřeh 950 786 097 zabreh@olk.izscr.cz

HZS Olomouckého kraje

Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc
telefon: 950770011
fax: 950770001
e-mail: epodatelna@olk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/kontakty-955006.aspx https://www.hzscr.cz/clanek/kontakty-955006.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOLÁŘÍK Karel plk. Ing. HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc ředitel HZS Olomouckého kraje 950 770 020 olk.reditel@hzscr.cz
ČERNÝ Jaroslav Ing. HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP 950 770 050 olk.nam.prev@hzscr.cz

SDH Postřelmov

Prof. Jursy 660, 78969 Postřelmov
telefon: 602286235
e-mail: velitel.jpo.sdh.postrelmov@seznam.cz
www: https://www.postrelmov.cz/o-obci/spolky-a-zajmove-krouzky/spolky/sdh-postrelmov/ https://www.postrelmov.cz/o-obci/spolky-a-zajmove-krouzky/spolky/sdh-postrelmov/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SEDLAŘÍK Libor Mgr. Velitel SDH Postřelmov velitel.jpo.sdh.postrelmov@seznam.cz

HZS - Územní odbor Šumperk

Nemocniční 7, 787 01 Šumperk
telefon: 950785020
e-mail: karel.ondruch@hzscr.cz
www: http://www.hzscr.cz/clanek/organizacni-slozky-uo-sumperk-uo-sumperk.aspx http://www.hzscr.cz/clanek/organizacni-slozky-uo-sumperk-uo-sumperk.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ONDRUCH Karel mjr. Ing. Nemocniční 7, 787 01 Šumperk Ředitel územního odboru Šumperk, velitel PS 950 785 020 karel.ondruch@hzscr.cz

PČR - Obvodní oddělení Zábřeh na Moravě

Postřelmovská 7, 78901 Zábřeh
telefon: 974789601
e-mail: su.oo.zabreh.podatelna@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-zabreh-na-morave-982303.aspx https://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-zabreh-na-morave-982303.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POLÁCH Jiří npor. Ing. Postřelmovská 7, 789 01 Zábřeh velitel obvodního oddělení PČR Zábřeh 974 789 601 su.oo.zabreh.podatelna@pcr.cz

Policie ČR, Územní odbor Šumperk

Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk
telefon: 974779299
fax: 974779900
e-mail: su.uo.evidence@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-sumperk-109173.aspx http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-sumperk-109173.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GIESEL Libor plk. Mgr. Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk ředitel územního odboru Šumperk 974 779 299 su.uo.evidence@pcr.cz

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
telefon: 974761229
e-mail: krpm.podatelna@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/kr-olomouc-reditel-krajskeho-reditelstvi.aspx http://www.policie.cz/clanek/kr-olomouc-reditel-krajskeho-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LANDSFELD Tomáš plk. Mgr. KŘP Olomouckého kraje, Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc ředitel Krajského ř. policie Olomouckého kr. 974 761 229 krpm.podatelna@pcr.cz

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541211737
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/ http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava

U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc
telefon: 585711217
e-mail: sekretariatzhm@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/ http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DĚRDA Zdeněk Ing. U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc Ředitel závodu Horní Morava 585 711 216 sekretariatzhm@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Horní Morava, provoz Šumperk

Temenická 52, 787 01 Šumperk
telefon: 583301292
e-mail: provozsumperk@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/ http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VEČERKA Zdeněk Povodí Moravy, s.p., Temenická 52, Šumperk vedoucí provozu Šumperk 583 301 292 vecerka@pmo.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Moravy

U Skláren 781, 755 01 Vsetín
telefon: 956 957 111
e-mail: st957@lesycr.cz
www: https://stmorava.lesycr.cz/ https://stmorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VAŠEK Karel Bc U Skláren 781, 755 01 Vsetín Vedoucí ST - oblast povodí Moravy 724 523 980 956 957 201 karel.vasek@lesycr.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Moravy - rajon 703 (Ing. Olga Vašíčková)

U Skláren 781, 755 01 Vsetín
telefon: 956957403
e-mail: olga.vasickova@lesycr.cz
www: https://stmorava.lesycr.cz/ https://stmorava.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VAŠÍČKOVÁ Olga Ing. Lesy České republiky, s.p., Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava správce toků - rajon 703 725 627 458 956 957 403 olga.vasickova@lesycr.cz

ZZS Olomouckého kraje

Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc
telefon: 585 544 200
fax: 585 223 693
e-mail: info@zzsol.cz
www: http://www.zzsol.cz/kontakty/vedeni http://www.zzsol.cz/kontakty/vedeni

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
RAKOVIČOVÁ Andrea Ing. Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc Ředitelka ZZS OK 585 544 200 info@zzsol.cz
BOLARD Břetislav MUDr. Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc Vedoucí lékař ZOS 585 544 200

Nemocnice Šumperk a. s.

Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk
telefon: 583331111
e-mail: info@nemocnicesumperk.cz
www: http://www.nemocnicesumperk.cz/ http://www.nemocnicesumperk.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POLACH Martin JUDr. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk předseda představenstva 583 335 001 martin.polach@nemocnicesumperk.cz
VALENTOVÁ Jana Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk sekretariát ředitele 583 335 004 jana.valentova@nemocnicesumperk.cz

ČIŽP Oblastní inspektorát Olomouc - oddělení ochrany vod

Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
telefon: 585 243 410 (sekretariát); 731 405 265 (havárie)
e-mail: martin.masek@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz/kontakty/oi-olomouc https://www.cizp.cz/kontakty/oi-olomouc

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MAŠEK Martin Ing. Tovární 1059/41, 772 00 Olomouc vedoucí oddělení ochrany vod 585 206 543 martin.masek@cizp.cz

ČIŽP Oblastní inspektorát Olomouc

Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc
telefon: 585 243 410 (sekretariát); 731 405 265 (havárie)
e-mail: ol.podatelna@cizp.cz
www: http://www.cizp.cz/OI-Olomouc http://www.cizp.cz/OI-Olomouc

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PETR David Ing. Tovární 1059/41, 772 00 Olomouc ředitel OI 585 206 541 david.petr@cizp.cz

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc
telefon: 585719111
fax: 585719245
e-mail: epodatelna@khsolc.cz
www: https://www.khsolc.cz/kontakt https://www.khsolc.cz/kontakt

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PEŠÁKOVÁ Lenka MUDr., Ph.D. Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc ředitelka KHS 585 719 246 reditel@khsolc.cz
NECHVÁTALOVÁ Barbora Ing. Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc ředitelka odboru hygieny obecné a komunální 585 719 270 barbora.nechvatalova@khsolc.cz

KHS - Územní pracoviště Šumperk

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
telefon: 583301500
e-mail: epodatelna@khsolc.cz
www: https://www.khsolc.cz/kontakt https://www.khsolc.cz/kontakt

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PÁTÍKOVÁ Marcela Ing. Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk vedoucí odd. hygyeny obecné a komununální 583 301 502 marcela.patikova@khsolc.cz
MRÁZKOVÁ Markéta MUDr. Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk vedoucí odd. protiepidemického 583 301 506 marketa.mrazkova@khsolc.cz

Oddělení veterinární hygieny Šumperk a Jeseník

Uničovská 295/44, 787 01 Šumperk
telefon: 583213770
e-mail: m.konopa.kvsm@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#org=M_ODHYG_SU https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#org=M_ODHYG_SU

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KONOPA Milan MVDr. Uničovská 295/44, 787 01 Šumperk vedoucí oddělení veterinární hygieny Šumperk 606 762 075 m.konopa.kvsm@svscr.cz

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

tř. Míru 563/101, 779 00 Olomouc
telefon: 602510612
e-mail: epodatelna.kvsm@svscr.cz
www: http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-olomoucky-kraj/ http://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-olomoucky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BRÁZDOVÁ Hana MVDr. Tř. Míru 563/101, 779 00 Olomouc ředitelka sekce KVS SVS pro Olomoucký kraj 602 510 612 h.brazdova.kvsm@svscr.cz

Obecní úřad Hrabová

Hrabová 113, 78901 Hrabová
telefon: 583449028
e-mail: obec@obechrabova.cz
www: http://www.hrabova.cz/ http://www.hrabova.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Šimarová Ilona Mgr. Hrabová 113 starostka 583449028 starosta@obechrabova.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje - Odbor ŽP a zemědělství

Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
telefon: 585508402
e-mail: j.hejlova@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HEJLOVÁ Jitka Mgr. Ing. Jeremenkova 1211/40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 7p, kancelář: 722 vedoucí odboru ŽP a zemědělství 585 508 402 j.hejlova@olkraj.cz

Obecní úřad Zvole

Zvole 123, 78901 Zvole
telefon: 583444274,702158879
e-mail: obec.zvole@seznam.cz
www: http://www.obec-zvole.cz/ http://www.obec-zvole.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KÓL Radek Mgr. Zvole 123, Zábřeh 78901 starosta 724 141 979 583 444 274 starosta.zvole@seznam.cz

Městský úřad Zábřeh

Masarykovo náměstí 510/6 , 78901 Zábřeh
telefon: 583468111
fax: 583416505
e-mail: posta@muzabreh.cz
www: http://www.zabreh.cz/ http://www.zabreh.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
JOHN František RNDr. Mgr., Ph.D. MÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh starosta 583 468 218 frantisek.john@muzabreh.cz

Městský úřad Zábřeh - Oddělení životního prostředí

Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh
telefon: 583468254
e-mail: kvetoslava.hyblova@muzabreh.cz
www: https://www.zabreh.cz/oddeleni%2Dzivotniho%2Dprostredi/os-1029/p1=2001001 https://www.zabreh.cz/oddeleni%2Dzivotniho%2Dprostredi/os-1029/p1=2001001

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HÝBLOVÁ Květoslava Bc. MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh vedoucí oddělení ŽP 731 465 547 583 468 254 kvetoslava.hyblova@muzabreh.cz
POSPÍŠILOVÁ Jana Ing. MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6 Referent životního prostředí - povodně 583 468 252 jana.pospisilova@muzabreh.cz

Obecní úřad Postřelmov

Komenského 193, 78969 Postřelmov
telefon: 583480711
fax: 583480719
e-mail: obec@postrelmov.cz
www: http://postrelmov.cz http://postrelmov.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PUMPRLA Jiří Ing. Komenského 193, 789 69 Postřelmov Starosta 724 183 457 583 480 711 starosta@postrelmov.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje - Oddělení vodního hospodářství

Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
telefon: 585508395
e-mail: l.michalova@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html https://www.olkraj.cz/telefonni-seznam-13.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MICHALOVÁ Lucie Mgr. Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc vedoucí oddělení vodního hospodářství 585 508 395 l.michalova@olkraj.cz

Obecní úřad Lesnice

Lesnice 46, 78901
telefon: 583411079,604776037
e-mail: obec@lesnice.cz
www: http://www.lesnice.cz/ http://www.lesnice.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CHLEBNÍČEK Jiří Ing. OÚ Lesnice, č. p. 46 starosta 603 807 746 583 411 079 starosta@lesnice.cz

Obecní úřad Lukavice

Lukavice 47, 78901 Lukavice
telefon: 583444151,583444313
e-mail: ou.lukavice@seznam.cz
www: https://www.lukavicenamorave.cz https://www.lukavicenamorave.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VELICKÝ Vladimír Ing. Lukavice, č. p. 2 starosta 724 897 535 583 444 151 ou.lukavice@seznam.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
telefon: 585508111
e-mail: posta@olkraj.cz
www: https://www.olkraj.cz/reditel-krajskeho-uradu-cl-756.html https://www.olkraj.cz/reditel-krajskeho-uradu-cl-756.html

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
BALÁŠ Lubomír Ing. Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 720 ředitel krajského úřadu 585 508 888 l.balas@olkraj.cz

INNOGY, s. r. o. - pobočka Olomouc

tř. Svobody 615/25, 779 00 Olomouc
telefon: 800 113 355
e-mail: info@innogy.cz
www: https://www.innogy.cz/kontakty/zakaznicka-centra/?center=39 https://www.innogy.cz/kontakty/zakaznicka-centra/?center=39

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239
NONSTOP ZÁKAZNICKÁ LINKA 800 113 355

ČEZ Distribuce, a.s., Olomouc

Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
telefon: 800850860-poruchy
e-mail: info@cezdistribuce.cz
www: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/kontakty/95351-95351 https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/kontakty/95351-95351

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PORUCHOVÁ LINKA NONSTOP 800 850 860 info@cezdistribuce.cz

E.ON Česká republika, s.r.o. - EG.D Brno

Jakubské náměstí 129, 602 00 Brno
telefon: 800773322
e-mail: info@eon.cz
www: https://www.eon.cz/kontakty/#seznam-pobocek https://www.eon.cz/kontakty/#seznam-pobocek

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁKAZNICKÁ LINKA E.ON pracovní dny: 7:00 - 20:00 800 773 322
PORUCHOVÁ LINKA-E.ON, ELEKTŘINA NON-STOP 800 225 577
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, s.r.o. - pobočka Zábřeh

Havlíčkova 27, 78901 Zábřeh
telefon: 583317111,583317202(poruchy)
e-mail: spvs@spvs.cz
www: http://www.spvs.cz http://www.spvs.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Kubíček Pavel Havlíčkova 527/27, 789 01 Zábřeh stavebně-montážní činnost 602521582 583317440 kubicek@spvs.cz

Cestmistrovství Zvole

Zvole 260, 78901 Zvole
telefon: 583411061
e-mail: zvole@ssok.cz
www: https://www.ssok.cz/kontakty/cestmistrovstvi-zvole https://www.ssok.cz/kontakty/cestmistrovstvi-zvole

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MEIXNER Martin Zvole 260, 789 01 Zábřeh vedoucí cestmistrovství 583 411 061 meixner@ssok.cz

Správa silnic Olomouckého kraje

Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
telefon: 585170311
e-mail: ssok@ssok.cz
www: http://www.ssok.cz http://www.ssok.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ČERNÝ Ivo Ing. Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 779 00 Olomouc technický náměstek 585 170 336 cerny@ssok.cz
ŽIVURA Petr Ing. Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 779 00 Olomouc kriz. řízení, ekolog, energetik, vodohospodář 585 170 339 zivura@ssok.cz

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, s.r.o. - pobočka Zábřeh

Havlíčkova 27, 78901 Zábřeh
telefon: 583317111,583317202(poruchy)
e-mail: spvs@spvs.cz
www: http://www.spvs.cz http://www.spvs.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Kubíček Pavel Havlíčkova 527/27, 789 01 Zábřeh stavebně-montážní činnost 602521582 583317440 kubicek@spvs.cz