Ochoz u Brna - Ohrožující objekty

Název Obec Katastr Účel budovy Popis umístění Vodní tok ř. km Ohrožující látka Počet budov
Sběrný dvůr Ochoz u Brna Ochoz u Brna Výrobní a skladové prostory Sběrný dvůr za budovou č. p. 440, číslo parcely 527/2. Ochozský p. 1.82 Nebezpečný odpad 1 mapa