Kuřim - Ohrožující objekty

Název Obec Katastr Účel budovy Popis umístění Vodní tok ř. km Ohrožující látka Počet budov
Areál společnosti JOHNNY SERVIS, s.r.o. Kuřim Kuřim Výrobní a skladové prostory Areál společnosti JOHNNY SERVIS s.r.o. Kuřimka 6.82 Látky biologického charakteru 1 mapa
Kuřim - ul. Křížkovského - ČOV Kuřim Kuřim Čistírna odpadních vod Objekt č. p. 291. Kuřimka 6.8 Látky biologického charakteru 1 mapa
Kuřim - čerpací stanice LPG Hunsgas Kuřim Kuřim Služby Areál společnosti HUNSGAS s.r.o. Mozovský p. 0.46 LPG plyny 1 mapa
Kuřim - čerpací stanice AB - OIL Kuřim Kuřim Služby Areál společnosti AB - OIL, s.r.o. nepojmenovaný (414110002900) 0 Pohonné hmoty a maziva (hořlavina) 1 mapa