Kořenec - Ohrožující objekty

Název Obec Katastr Účel budovy Popis umístění Vodní tok ř. km Ohrožující látka Počet budov
ČOV Kořenec Kořenec Kořenec Čistírna odpadních vod ČOV Kořenec - západní část obce mimo intravilán. Kořenecký p. 2.35 Látky biologického charakteru 1 mapa