Kelč - Ohrožující objekty

Název Obec Katastr Účel budovy Popis umístění Vodní tok ř. km Ohrožující látka Počet budov
ZD Kelečsko Kelč Kelč-Nové Město Zemědělství Budova č. p. 269 a dalších 11 budov celého areálu je ohroženo přívalovými povodněmi. nepojmenovaný (405770000400) 0.5 Agrochemikálie (umělá hnojiva, postřikové látky) 1 mapa
ČOV Kelč Kelč Kelč-Nové Město Čistírna odpadních vod Možnost úniku kontaminované vody kaly z ČOV při průtocích Q100. Juhyně 7.35 Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky 1 mapa
Zemědělský areál Komárovice Kelč Komárovice Zemědělství Budovy zemědělského areálu ohroženy již průtoky Q20. V areálu se nachází celkem 5 budov. Juhyně 5.7 Agrochemikálie (umělá hnojiva, postřikové látky) 1 mapa
ČOV Babice u Kelče Kelč Babice u Kelče Čistírna odpadních vod Na okraji rozlivu Q100, možnost zaplavení a úniku kontaminované vody kaly z ČOV. Juhyně 11.4 Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky 1 mapa