Ostrov u Macochy - Ohrožené objekty

Název Obec Katastr Účel budovy Popis umístění Vodní tok ř. km Počet budov Počet osob
Ostrov u Macochy - Císařská vodní jeskyně Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy Rekreační objekty Lokalita je vybavena infrastrukturou pro speleoterapii, kterou zde provozuje místní dětská léčebna. Z toho důvodu je při povodni třeba evakuovat také tuto lokalitu, kde se vyskytují krátkodobě pobývající. Lopač 4.5 1 0 mapa
Ostrov Macochy - střed Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy Obytné budovy Budovy ohrožené stékáním materiálu z polí - č. p. 65, 66, 67, 68, 104, 105, 368. Přívalová srážka 7 16 mapa
Ostrov Macochy - východ Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy Obytné budovy Obytné budovy ohrožené stékáním materiálu z polí při přívalových srážkách, budovy s č. p. 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361. Přívalová srážka 8 30 mapa
Ostrov Macochy - jih Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy Obytné budovy Budovy ohrožené vybřežením potoku Lopač, č. p. 37, 38, 461. Lopač 4 3 9 mapa