Lubná - Ohrožené objekty

Název Obec Katastr Účel budovy Popis umístění Vodní tok ř. km Počet budov Počet osob
Lubná - sever intravilánu Lubná Lubná u Poličky Obytné budovy Objekty č. p.: 165, 196, 141, 247, 260, 189, 213, 149, 146, 143, 230, 237, 144. Lubenský p. 3.8 13 33 mapa
Lubná - č. p. 373 a 375 Lubná Lubná u Poličky Obytné budovy Přívalová povodeň. Objekty č. p.: 373, 375. Přívalová srážka 2 8 mapa
Lubná - ČOV Lubná Lubná u Poličky Čistírna odpadních vod ČOV Lubná - parcelní č. 1566/2. Lubenský p. 3.65 1 0 mapa
Lubná - jih intravilánu Lubná Lubná u Poličky Obytné budovy Objekty č. p.: 263, 100, 61, 92, 91, 90. Lubenský p. 6.4 6 16 mapa