Kořenec - Ohrožené objekty

Název Obec Katastr Účel budovy Popis umístění Vodní tok ř. km Počet budov Počet osob
ČOV Kořenec Kořenec Kořenec Čistírna odpadních vod ČOV Kořenec - západní část obce mimo intravilán. Kořenecký p. 2.35 1 mapa
Kořenec - východní část obce Kořenec Kořenec Obytné budovy Objekty č. p.: 49, 69, 68, 72, 48, 46, 45, 44, 98, 112, 97, 134, 95, 91, 23, 102, 149. Kořenecký p. 4 17 46 mapa
Kořenec - střední část obce Kořenec Kořenec Obytné budovy Objekty č. p.: 7, 8, 9, 80, 65, 135, 63, 62, 117, 13, 92, 105, 19, 61, 60, 107, 59, 106, 20, 21, 58, 152, 57, 55, 53, 70, 52, 29, 146, 51, 50. Kořenecký p. 3.57 31 109 mapa