Kelč - Ohrožené objekty

Název Obec Katastr Účel budovy Popis umístění Vodní tok ř. km Počet budov Počet osob
Domy na jihu Komárovic Kelč Komárovice Obytné budovy Objekty č. p. 39, 51 a č. ev. 1 jsou ohroženy povodní Q20 na vodním toku Juhyně. Juhyně 5.5 3 4 mapa
Domy na jihozápadě Kelče Kelč Kelč-Staré Město Obytné budovy Domy č. p. 138, 139, 140, 141, 142 jsou ohroženy povodní Q100. Juhyně 8.05 5 14 mapa
Domy na pravém břehu Juhyně na jihu Kelče Kelč Kelč-Staré Město Obytné budovy Domy č. p. 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 165, 289, 297, 324, 381, 382, 383, 384, 385, 416 jsou ohroženy průtoky Q100. Juhyně 7.7 19 58 mapa
Domy v Komárovicích kolem Komárovického potoka Kelč Komárovice Obytné budovy Historické ohrožení přívalovou povodní domů č. p. 5, 25, 26, 28, 31, 34, 41, 53. Komárovický p. 0.8 8 23 mapa
ČOV Kelč Kelč Kelč-Nové Město Čistírna odpadních vod Možnost úniku kontaminované vody kaly z ČOV při průtocích Q100. Juhyně 7.35 1 mapa
Jack West s. r. o. Kelč Kelč-Nové Město Průmysl Průmyslový areál č. p. 550 ohrožen průtokem Q100. Juhyně 7.6 1 40 mapa
zahradnictví, č.p. 159 Kelč Kelč-Staré Město Zemědělství pravý břeh Juhyně, č.p. 159, skleníky Juhyně 7 1 mapa
ZD Kelečsko Kelč Kelč-Nové Město Zemědělství Budova č. p. 269 a dalších 11 budov celého areálu je ohroženo přívalovými povodněmi. nepojmenovaný (405770000400) 0.5 1 60 mapa
Mlýn Kelč spol. s.r.o. Kelč Kelč-Staré Město Průmysl Ohrožení budov areálu mlýnů č. p. 155 při průtocích Q100. Juhyně 7.65 1 25 mapa
Domy v Babicích Kelč Babice u Kelče Obytné budovy Domy č. p. 2, 18, 29, 32 jsou ohroženy průtoky Q20. Juhyně 11.4 4 18 mapa
Ohrožené budovy ve Lhotě Kelč Lhota u Kelče Obytné budovy Ohrožené domy č. p. 10 a 14 vlivem přívalových povodní a zvýšení hladiny na toku Točenka. Točenka 1.9 2 2 mapa
Domy na levém břehu Juhyně na jihu Kelče Kelč Kelč-Staré Město Obytné budovy Domy č. p. 125, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 233, 282, 283, 284, 306, 323, 386 jsou ohroženy povodní při Q100. Juhyně 7.7 17 33 mapa
Domy na Valše Kelč Kelč-Staré Město Obytné budovy Domy č. p. 159, 160, 552 a č. ev. 3 se nacházejí v záplavovém území Q100. Juhyně 6.9 4 8 mapa
ČOV Babice u Kelče Kelč Babice u Kelče Čistírna odpadních vod Na okraji rozlivu Q100, možnost zaplavení a úniku kontaminované vody kaly z ČOV. Juhyně 11.4 1 mapa
Zemědělský areál Komárovice Kelč Komárovice Zemědělství Budovy zemědělského areálu ohroženy již průtoky Q20. V areálu se nachází celkem 5 budov. Juhyně 5.7 1 mapa
Budova a Chmelníku Kelč Kelč-Staré Město Obytné budovy Ohrožená budova č. p. 391 se nachází v záplavovém území Q20. Juhyně 8.8 1 4 mapa