Rapotín - Místa omezující odtokové poměry

Název Obec Katastr Popis Vodní tok ř. km
přístupová lávka k č. p. 186 Rapotín Rapotín Při větších průtocích, které by nesly splaveniny by mohlo dojít k zachycení na lávce Losinka 2 mapa
Most na místní komunikaci (ulice U koupaliště) Rapotín Rapotín V případě nahromadění materiálu může dojít ke snížení průtoku Losinka 2.334 mapa
plynovod Rapotín Rapotín Může omezit odtokové poměry v obci Losinka 2.453 mapa
Most na místní komunikaci (ulice Pod Bukovou) Rapotín Rapotín Při nahromadění materiálu může dojít ke snížení průtoku toku Losinka 2.534 mapa
propustek pod místní komunikací DN 1000 Rapotín Rapotín Při nahromadění materiálu může dojít ke snížení průtoku propustku a následnému vybřežení toku Desná 0.085 mapa
přístupová lávka, silniční panel Rapotín Rapotín Lávka pro pěší může být zdrojem omezení toku Desná 0.1 mapa
propustek DN 800 Rapotín Rapotín Při nahromadění materiálu může dojít ke snížení průtoku toku a následnému vybřežení toku Desná 0.157 mapa
propustek DN 800 Rapotín Rapotín Při nahromadění materiálu může dojít ke snížení průtoku toku a následnému vybřežení toku Desná 0.273 mapa
deskový mostek na místní komunikaci Rapotín Rapotín Nahromadění splavenin může způsobit omezení průtoku Desná 0.567 mapa
propustek DN 800 Rapotín Rapotín Při nahromadění materiálu může dojít ke snížení průtoku toku a následnému vybřežení toku Desná 0.72 mapa
prospustek DN 800 na místní komunikaci Rapotín Rapotín V propustku je při nahromadění materiálu omezená kapacita průtoku Desná 0.925 mapa
přístupová lávka k č. p. 113 (ulice Družstevní) Rapotín Rapotín lávka - může být při větších průtocích zdrojem omezení Desná 1 mapa
propustek DN 800 na místní komunikaci (ulice Družstevní 2) Rapotín Rapotín Může omezit odtokové poměry v obci Desná 1.027 mapa
silniční most pod sil. III/44636a-1 Petrov nad Desnou Petrov nad Desnou Při zvýšeném průtoku může dojít k omezení průtočné kapacity Desná 16.215 mapa
silniční most pod sil. III/44638a-1 Rapotín Rapotín Při nahromadění materiálu může dojít ke snížení průtoku toku a následnému vybřežení toku Holubí p. 0.147 mapa
silniční most pod sil. I/11-004 Rapotín Rapotín Při nahromadění materiálu může dojít ke snížení průtoku toku a následnému vybřežení toku Holubí p. 0.605 mapa
silniční most pod silnicí III/44637-3 (u VÚCHS) Vikýřovice Vikýřovice Při větších průtocích může most omezit odtokové poměry Desná 13.998 mapa
silniční most pod silnicí III/44636a-1 Petrov nad Desnou Petrov nad Desnou Při nahromadění materiálu může dojít ke snížení průtoku toku a následnému vybřežení toku Desná 16.25 mapa
silniční most pod silnicí III/44638a-1 Rapotín Rapotín Most může být při větších průtocích vyhodnocen jako kritické místo Holubí p. 0.147 mapa
silniční most pod silnicí I/11-004 Rapotín Rapotín Může omezit odtokové poměry v obci Holubí p. 0.605 mapa
propustek pod místní komunikací DN 600 mm Rapotín Rapotín Propustek může omezit odtokové poměry v obci Holubí p. 1.374 mapa
propustek pod polní cestou DN 800 mm Rapotín Rapotín Propustek může omezit odtokové poměry v obci Holubí p. 2.273 mapa
most pod místní komunikací (ulice výzkumníků) Rapotín Rapotín Při nahromadění materiálu může dojít ke snížení průtoku toku a následnému vybřežení toku Rejchartický p. 0.126 mapa
přístupová lávka Rapotín Rapotín Vlivem většího průtoku může lávka omezit odtok v obci Rejchartický p. 0.21 mapa
přístupová lávka k č. p. 627 Rapotín Rapotín Při nahromadění materiálu v okolí lávky může dojít ke snížení průtoku toku a následnému vybřežení toku Rejchartický p. 0.877 mapa
přístupová lávka k č. p. 75 Rapotín Rapotín Při větších průtocích může být zdrojem omezení Rejchartický p. 0.935 mapa
Most u č. p. 420 Rapotín Rapotín Vlivem vytrvalých dešťů či zvýšeným průtokem může být most zdrojem ohrožení Rejchartický p. 0.989 mapa
Mostek u č. p. 74 Rapotín Rapotín V případě nahromadění materiálu může dojít ke snížení průtoku Rejchartický p. 1.146 mapa
přístupová lávka k č. p. 80 Rapotín Rapotín Vlivem vytrvalých dešťů či zvýšeným průtokem může být lávka zdrojem ohrožení Rejchartický p. 1.25 mapa
přístupová lávka k č. p. 65 Rapotín Rapotín Lávka je vyhodnocena jako kritické místo Rejchartický p. 1.19 mapa
přístupová lávka k č. p. 81 Rapotín Rapotín Při nahromadění materiálu může dojít ke snížení průtoku toku a následnému vybřežení toku Rejchartický p. 1.299 mapa
most pod místní komunikací (ulice Potoční - Družstevní) Rapotín Rapotín Vlivem vytrvalých dešťů či zvýšeným průtokem může být most zdrojem ohrožení Rejchartický p. 1.387 mapa
most 11-095 Rapotín Rapotín Most může omezit odtokové poměry v obci Rejchartický p. 1.489 mapa
most pod účelovou komunikací (havarijní stav) Rapotín Rapotín Most může omezit odtokové poměry v obci Rejchartický p. 2.341 mapa
most 44640-2 Rapotín Rapotín Nahromadění splavenin může způsobit omezení průtoku Rejchartický p. 2.938 mapa
přístupová lávka k č. p. 446 Rapotín Rapotín Lávka je vyhodnocena jako kritické místo Rejchartický p. 3.593 mapa
most pod místní komunikací (ulice Na Soutoku) Rapotín Rapotín Most může být při větších průtocích vyhodnocen jako kritické místo Losinka 0.08 mapa
silniční most 44-031 Rapotín Rapotín Při nahromadění materiálu může dojít ke snížení průtoku toku a následnému vybřežení toku Losinka 0.542 mapa
lávka pro pěší Rapotín Rapotín lávka - může být při větších průtocích zdrojem omezení odtokových poměrů Losinka 1.083 mapa
propustek pod místní komunikací DN 600 mm Rapotín Rapotín Při nahromadění materiálu může dojít ke snížení průtoku toku a následnému vybřežení toku Holubí p. 1.906 mapa
silniční most 11-096 Rapotín Rapotín Při nahromadění materiálu může dojít ke snížení průtoku toku Losinka 0.288 mapa
vyústění zatrubněné části DN 450 - ocel Rapotín Rapotín Propustek může omezit odtokové poměry v obci Desná 1.28 mapa
Most na ulici Potoční Rapotín Rapotín Při nahromadění materiálu může dojít ke snížení průtoku toku a následnému vybřežení toku Rejchartický p. 0.798 mapa