Kelč - Místa omezující odtokové poměry

Název Obec Katastr Popis Vodní tok ř. km
Most na komunikaci č. 43913 u Komárovic Kelč Komárovice Most se středovým pilířem, dochází k zachytávání klád a naplavování štěrku. Juhyně 5.47 mapa
Most pod polní cestou v Komárovicích Kelč Komárovice Most se středovým pilířem, dochází k zachytávání klád a naplavování štěrku. Juhyně 5.9 mapa
Silniční most u č. p. 26 Babice Kelč Babice u Kelče Nekapacitní mostní profil, v případě přívalových dešťů dochází k ucpání a voda přetéká přes most. Točenka 0.55 mapa
Soutok vodních toků u č. p. 34 (Komárovice) Kelč Komárovice Docházelo k soutoku vodních toků, kdy se při velkých srážkách voda vzdouvala zpět. Po vybudování polderu nebyl zatím žádný další problém zaznamenán. Komárovický p. 0.87 mapa
Propustek pod silnicí u č.p. 34, k.ú. Babice u Kelče Kelč Babice u Kelče Nekapacitní profil propustku, může dojít k jeho zanesení a následnému problému s průtokem. Točenka 0.95 mapa
Propustek pod polní cestou u č.p. 13, k.ú. Lhota u Kelče Kelč Lhota u Kelče Dochází k zanesení propustku, který poté nemá dostatečnou kapacitu, jakmile se zaplní, voda přetéká a obtéká propustek. Točenka 2.18 mapa
Odlehčovací komora kanalizace, k. ú. Kelč-Nové Město Kelč Kelč-Nové Město Při větších srážkách, kdy kanalizace nestíhá pojmout množství srážek, se vody vypouští do odlehčovací komory. Šachta není schopná pojmout tolik vody a voda zaplavuje komunikaci. mapa
Propustek přes Mlýnský náhon nad Mlýny Kelč Kelč Kelč-Staré Město Propustek pod silnicí se lehce zanáší a mohl by způsobit problém v odtoku vody v případě lokálních povodní. Mlýnský náhon 1 mapa
Most přes Juhyni u Mlýnů Kelč Kelč Kelč-Staré Město Nedostatečná průtočná kapacita mostu, mohlo by dojít k přelití. Juhyně 7.8 mapa
Výpustný objekt nádrží Točenka Kelč Babice u Kelče Nekapacitní propustek pod vodní nádrží, docházelo k ucpání a špatnému odtékání vody z nádrže. Točenka 0.82 mapa
Zatrubnění toku v areálu ZD Kelečsko a. s. Kelč Kelč-Nové Město Zamřížovaná vpusť do zatrubnění, dochází k zacpání vpustě a voda poté zaplavuje areál podniku. nepojmenovaný (405770000400) 0.7 mapa
Silniční propustek u č. p. 10, k.ú. Lhota u Kelče Kelč Lhota u Kelče Při větších průtocích ve vodním toku dochází k zaplnění propustku. Točenka 1.92 mapa