Povodňový plán městyse JinceCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, splachy z polí anebo nefunkční kanalizací.

Na území obce Jince je při povodni ohrožováno zhruba 59 budov. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území městyse Jince - agregované

Ohrožující objekty

Na území městyse Jince se nacházejí následující potenciálně ohrožující objekty:
  • Pila Selmbacher
  • Benzinová čerpací stanice
  • BOFA Logistics
  • Autoškola Sedláček
  • Jince PNEU LANG
  • Jince Pila Fenik
  • Sběrný dvůr a kompostárna Jince
  • ČOV Jince
    ČOV Jince je proti povodním zabezpečena odlehčovacím kanálem, na kterém je instalováno bezpečnostní šoupě.

Na území městyse Jince se nachází kontaminované místo bývalé obalovny.

Ohrožující objekty na území městyse Jince
Kontaminovaná místa na území městyse Jince

Ohrožené ohrožující  objekty (agregované) v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Jince.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Jince u předsedy povodňové komise obce.