Velký Beranov - Hlásné profily

Název Obec Katastr Kategorie Vodní tok Poloha [ř.km] I. SPA II. SPA III. SPA Aktuální stav Evidenční list Provozovatel
Dvorce Jihlava Hosov A Jihlava 150.64 120 160 210 odkaz odkaz Povodí Moravy Brno mapa
Malý Beranov (Jihlava) Jihlava Helenín C Jihlava 132.2 137 200 250 odkaz odkaz Obec Malý Beranov mapa
Velký Beranov - Bradlo Velký Beranov Bradlo C nepojmenovaný (417000004200) 0.378 40 60 90 odkaz odkaz obec Velký Beranov mapa