Povodňový plán obce Dobříkov - staryHladinoměry - Dobříkov - stary

Cerekvice nad Loučnou (Loučná)

Hlásný profil kat. B (ve správě ČHMÚ Hradec Králové) se nachází napravo od hřiště na toku Loučná, ř. km 52,90. Platnost SPA je od okresu Ústí nad Orlicí po Čeradice.

Dobříkov (bezejmenný tok)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na trubní propusti bezejmenného potoka nedaleko obecního úřadu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje příslušné ORP (Vysoké Mýto). Provozovatelem hladinoměru kat. C je obec Dobříkov.